Упражнения


"Физическият живот е основа на духовния, а духовния - основа на Божествения. Докато нямате здраво тяло, здрав стомах, здрави дробове и мозък, не може да се проявите правилно."
Учителя

Според Учителя Петър Дънов правенето на различни видове упраж-нения (физически, музи-кални, за дишане и др.) е основен метод за физическо, духовно и умствено израстване на човека. Затова той почти във всяка своя лекция или беседа дава поне едно упражнение, което е съобразено както с темата, така и с периода, в който се намира човечеството. Условно те могат да бъдат разделени на: упражнения за физическо укрепване, упражнения за духовно укрепване,упражнения за развитие на мисълта и упражнения за закаляване на волята. Част от тях са универсални, а друга - съобразени с физическата и духовна характеристика на българите. Задачата на всеки, който трябва и желае да ги приложи, е да открие тези, които са предназначени за него. • 6- те упражнения (текст и видео)
  1 2 3 4 5 6
 • Музикалното упражнение (текст и видео)
 • 6 специални упражнения (текст и видео)
 • 21 упражнения
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 • упражнение за ставите
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Четири упражнения за волята
 • Фазa на луната


 • литература:
  
  Учителя Петър Дънов
  "Окултни упражнения"
  (извадки от всички издадени лекции)
  С. Издателство "Бяло Братство"2000г. 322 стр.
  ISBN 954-744-011-X
  
  Учителя Беинса Дуно
  "Акордиране на човешката душа" том 1
  (архив на Боян Боев)
  С. Издателство "Бяло Братство"1999г. 479 стр.
  
  Учителя Беинса Дуно
  "Акордиране на човешката душа" том 2 (архив на Боян Боев)
  С. Издателство "Бяло Братство"2000г. 294 стр. ,
  ISBN 954-744-003-9 (т.2)
  
  Боян Боев
  "Учителят за дишането",София