11. Мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете.

Тялото изправено, ръцете на кръста, краката прибрани. Ход на движенията:
- мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете встрани;
- прибиране на ръцете и краката в изходно положение;
Упражнението се прави на пръсти и наподобява подскачането на гумена топка. Повтаря се 21 пъти.