Трето упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Да възрастне в мен Божията правда."
Мислено: "Аз съм в единство с невидимия свят."

Дясната ръка прави широк полукръг отзад нагоре, силно изопната, идва в положение 45 градуса наклон горе напред. Левият крак прави крачка назад, бавно приклякане, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно докосва леко земята. Лявата ръка покрай тялото с изправени пръсти, върховете на които опират леко земята. Бавно изправяне. Дясната ръка се прибира спусната отстрани - заема изходното положение. После лявата ръка нагоре, десният крак назад. Повтарят се първите движения, само че с лявата ръка. Правят се три крачки назад, а след това три напред.

При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното, показва единство с невидимия свят. Това, което е написано върху ръката ти го туряш върху доброто като основа, т.е. върху коляното.