За придобиване на силна воля
Упражнения против страх


За да придобиете силна и разумна воля, един от методите е да работите с математиката. Не казвам, че трябва да бъдете математици, но трябва да мислите математически, защото математичната мисъл е точна, определена. Някой може да мисли, че нещата в математиката стават по няколко начина. Не, там нещата не могат да станат по няколко начина. Например тъй, както е поставена единицата, тя не може да се замени с никое друго число. Вие може да турите вместо нея друг символ, но като количество, като сила вие в дадения случай не можете да я замените с нищо друго. Освен с математиката вие трябва да се занимавате и с геометрия, да превръщате математическите величини в най-красиви форми. Без това вашата воля ще остане завинаги слаба.

Ще ви дам един умствен начин за уякване на волята: например страх ви е от мечка; за да се калите, не трябва да отидете в гората и да ви срещне някоя мечка, че да изгубите ума и дума, но ще си представите мислено, че мечката идва у дома ви, че я гладите по главата. При този опит страхът, който се поражда естествено у вас, започва постепенно да се възпитава. После, направете друг опит: страх ви е от сиромашия; за да надделеете този страх, представете си, че сте богат човек, че имате на разположение десет милиона лева, замък, къщи, градини, но започвате постепенно да губите това-онова, докато останете последен голтак без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между хората, да не губите равновесието си. Ако не можете да правите тези опити, тези маневри мислено, когато се сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Вие трябва да правите ред маневри като войници, за да калите волята си. Правете такива умствени маневри против това, от което най-много ви е страх.

Трети опит: да кажем, че вие много се гневите; как ще въздействате върху този гняв? - Ще си представите мислено, че дохожда някой у дома ви и ви обижда. Вие сега ще се стремите да не се разгневите. Тези упражнения, тези маневри са много приятни. Вие ще ги правите, когато нямате друга работа. След тези опити ще се почувствате освежени, като че сте придобили нещо. Препоръчвам тези упражнения на всички, защото те са много ефикасни. И без това в живота ви ще се явят много спънки и мъчнотии, а по този начин поне ще ги посрещнете по-спокойно. От тези маневри ще бъдете подготвени, та като дойдат тези случаи в живота ви, да знаете как да постъпвате.

Четвърти опит: да кажем, че ви е страх от змия; ще намерите някъде една умряла змия и ще я хванете с ръка, ще я подържите, ще я погалите, докато свикнете с нея. След това ще се опитате да хванете някоя жива змия. По този начин ще добиете известна опитност. Ще вземете един чатал, ще я натиснете с него по главата, ще я погладите по тялото и после ще я пуснете. Ще Й кажете: "Аз съм малко страхлив, искам да се освободя от страха, затова правя този опит". Този опит ще направите първо умствено, защото щом човек дойде до положителни опити, трябва да бъде много внимателен, аа да не пострада. Змиите са много пъргави, затова човек трябва да бъде много сръчен, за да се пази от тях. Змиите са хитри, но не дотолкова, доколкото вие мислите.

Тези упражнения, които ви давам, действат благотворно върху човека и служат за каляване и концентриране на мисълта. Някои от вас се плашат от паяк, други от мишка, трети от жаба и т. н. Правете тези маневри, за да надвиете над страха. Дойде ли ви някоя отрицателна мисъл, правете тези упражнения.


 • упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля.Упражнения против страх
 • Фазa на луната