Упражнение с чакрите

Тази упражннения се правят съсредоточено, плавно и се избира затоплено от слънцето място, където се сяда; краката са прострени напред без напрежение , но пръстите са обтегнати.

Първо: Ръцете – изнесени хоризонтално напред. След това се поставят с върховете на пръстите върху пръстите на краката. После ръцете се движат отстрани на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към пръстите на краката.
Това упражнение се повтаря няколко пъти.

Второ. Ръцете – изнесени хоризонтално напред. След това се поставят върху коленете. После ръцете се движат отстрани на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към коленете.
Това упражнение се повтаря няколко пъти.

Трето. Двете ръце се поставят върху слънчевия възел, съсредоточаване в енергията, а след това ръцете се поставят отзад на кръста, като съшо е необходимо специално съсредоточаване.

Четвърто . Едната ръка се поставя на слънчевия възел , а другата – на гърлото. След това се разменят ръцете.

Пето. Поставяне на двете ръце върху слепите очи.

Шесто. Едната ръка се поставя върху коляното , а другата – върху гърдите на отсрещната страна . След това ръцете се поставят обратно.

Тези упражнения са за развиване на чакрите: при сърцето, гръкляна, слънчевия възел и третото око.Те трябва да се правят точно, без погрешки. Чакрите трябва да се хранят и да се развиват с известни енергии. Понякога върху тези органи се натрупват отрицателни енергии. Щом усещате при слепите очи една тежест или, че паметта ви е обременена , тогава направете тези упражнения и вижте дали можете да снемете тази натрупана енергия надолу, понеже тя е по-низша и трябва да се насочи към стомаха и оттам да се отпрати през краката и пръстите навън.
 • Упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Фазa на луната