Шест специални упражнения

1. ПЪРВО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на предната част на мозъка.
Издигане на двете ръце отстрани на тялото с длани надолу. до височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а лявата се спуща надолу под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете. В това положение се присяда долу шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка.

видео:

2. ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на чувствата
Изпълнява се както първото, само че лявата ръка се издига нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а дясната се спуска надолу под същия ъгъл, при което пак се присяда шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към сърцето.


видео:

3. ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на гръбначния стълб
Изнасяне на двете ръце назад с длани обърнати една срещу друга. Гребане напред с присядане шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към гръбначния стълб.


видео:

4. ЧЕТВЪРТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на стомаха
Издигане на лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната остава надолу. Въртене на тялото около кръста и плаващи движения с ръцете шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към стомаха.


видео:

5. ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на нервната система
Поставяне ръцете на кръста. Закрепване на тялото върху левия крак, а десният се изнася навън и надясно; прави се с него полукръг отдясно наляво шест пъти. След това тялото се закрепва здраво на десния крак и с левият крак се правят описаните движения шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към нервната система.


видео:

6. ШЕСТО УПРАЖНЕНИЕ
Магнетично събличане и обличане
Издигане на ръцете встрани на височината на раменете. Бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на ръцете над главата (магнетично обличане). Повдигане на тялото на пръсти и в това положение - бавно присядане долу, при което ръцете се снемат надолу покрай тялото (магнетично събличане). Прави се шест пъти.
Упражнението представлява завършване на първите пет упражнения. • упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Фазa на луната