Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло


***
Изнасяне ръцете настрана. В това положение ще държите ръцете си неподвижно 5 мин. , като концентрирате мисълта си към тях.
След това изнасяте лявата ръка настрана, а дясната движите по лявата, като започнете от пръстите на лявата ръка, дохождате до рамотo й, минавате под брадата, изнасяте я настрана, напред и надолу. Същото кръгообразно движение правите и около дясната ръка. Дясната ръка изнесена настрана, а лявата се движи по нея. Това упражнение се прави няколко пъти ту с дясната, ту с лявата ръка и то първоначално бързо, а после все по-бавно.
Упражнението е необходимо , за да могат енергиите на тялото да се поляризират правилно.


***
Изнасяне на лявата ръка напред. Бавно движение на дясната ръка върху лявата , като се започва от рамото и стига да пръстите на ръката и обратно: от пръстите нагоре до рамото. Изнасяне на дясната ръка напред. Бавно движение на лявата ръка върху дясната, като се започва от рамото до пръстите и назад.
Упражнението се прави се няколко пъти с лявата и няколко пъти с дясната ръка.


***
Дясната ръка настрана. Движение на китката нагоре и надолу, отначало по-бавно, с постепенно усилване и пак отслабване. Дясната ръка се прибира свободно. Същото се прави с лявата ръка. После и с двете ръце едновременно.
Почивка
Двете ръце успоредно напред. Постепенно разтваряне ръцете настрана, с движение на китките – трептение. Прибиране на ръцете напред, пак с трептение. Това упражнение се прави няколко пъти. Ръцете успоредно напред. Бавно издигене на ръцете отстрана на главата и до над главата и бавно снемане пак напред (седем пъти). Ръцете успоредно напред издигат се над главата и се спущат покрай страните на главата напред (един път). Първото движение четири пъти. Ръцете спират успоедно напред ,движение на китките с трептение, при постепенно усилване и отслабване.
Ръцете настрани долу и прибрани.
Неразположен сте , подвижете си ръцете, с това упражнение ще привлечете магнетическа сила, и тя ще ви помогне да транс- формирате състоянието си.


***
Упражнение при изпадане в лошо, тежко състояние, дисбаланс между мислите и чувствата.Дланите на ръцете eдна срещу друга, върховете на пръстите се допират.Лявата ръка се тегли по дланта на дясната , до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението.Дясната ръка се поставя върху лявата ( при това положение и двете ръце са хоризонтално).Сега, дясната ръка се тегли, хлъзга се над лявата, до края на средния пръст.Най-после и двете ръце поставят с длани една срещу друга, както при започване на упражнението.Същото упражнение се прави и с дясната ръка. • упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Фазa на луната