21 УПРАЖНЕНИЯ

1. Изходно положение: Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото. Ход на движенията: - крачка напред с десния крак; прибиране на левия крак към десния, изнасяне на ръцете напред и нагоре под ъгъл 45 . - крачка напред с левия крак и сваляне на ръцете до изходното положение, прибиране на десния крак към левия, изнасяне на ръцете напред и нагоре под ъгъл 45 . Повтаря се 6 пъти напред, 6 пъти назад и три пъти напред. 2. Повтаря се същото както при упражнение 1 с приклякване и удар на ръцете нагоре и напред, изтласкването на ръцете става с повдигане на пръсти. Същият начин на повторение както при първото упражнение. 3. Късай - хвърляй Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите в хоризонтално положение и с пръсти свити в юмрук. Ход на движенията: - десният крак се изнася надясно с леко приклякване на левия и едновременно с това ръцете се изнасят встрани като пръстите се разтварят,движението на ръцете изразява късане и хвърляне. - прибиране на ръцете и краката в изходно положение. - същите движения се повтарят с левия крак. Упражнението се прави 21 пъти , като всяко изнасяне на краката се брои за един път. 4.Балсам на коленете. Тялото изправено, ръцете встрани, малко напред и нагоре. Ход на движенията: - клякане и изправяне, при клякането се издишва, и при изправянето се вдишва; след изправянето леко се задържа, за да се поеме достатъчно въздух. Повтаря се 21 пъти. 5. а/Приемане на Божиите блага. Тялото изправено, ръцете и краката прибрани. - Въртене на ръцете отзад-нагоре, напред и надолу в пълен кръг 21 пъти. б/ Раздаване на Божиите блага. Тялото изправено, ръцете и краката прибрани. - Въртене на ръцете отпред - нагоре , назад и надолу 21 пъти. 6. Упражнение за кръста. Тялото изправено, ръцете на кръста, краката леко разкрачени. Ход на движенията: - въртене на тялото от кръста нагоре кръгообразно - три пъти отдясно наляво , т.е. в посока на часовата стрелка и три пъти отляво надясно, по посока обратна на часовата стрелка. 7. Обтягане. Тялото изправено, краката и ръцете прибрани. Ход на движенията: - крачка напред с десния крак, при което кракът леко се прегъва, а левият крак е изпънат; дясната ръка се изнася напред под ъгъл 45, а лявата назад под същия ъгъл. Тялото се обтяга максимално напред, като тежестта пада върху десния крак; левият крак се отлепя от земята. С това завършва първата част на цикъла. - изнасяне на левия крак напред, сгъване на десния крак, тялото се изнася назад и максимално се изпъва; ръцете свободно отпуснати назад, тежестта на тялото пада върху левия крак. С това завършва втората част на цикъла. Тези цикли на упражнението се повтарят три пъти, като при първото повторение се започва с левия крак, а при третото повторение с десния крак. 8. Упражнение за дишане. Тялото изправено, краката и ръцете прибрани. Ход на движенията: - изнасяне на десния крак напред и нагоре до прегъването му под прав ъгъл и едновременно издигане на двете ръце, с длани надолу, допрени до тялото и прегънати под прав ъгъл в китките до височината на гърдите. Лактите се изнасят назад като се поема дълбоко въздух. - силно издишане, като ръцете пак с длани надолу с тласък се свалят надолу до изходното положение; десният крак стъпва на земята. Същото упражнение се повтаря последователно с левия и десния крак общо 12 пъти. 9. Магнетично упражнение за пълно отпускане на тялото. Изправено положение на тялото, ръцете и краката прибрани. Ход на движенията: - крачка напред с десния крак и едновременно люлейно движение напред и назад с тялото. Това се прави 4 пъти и при петия левият крак и ръцете се изнасят напред свободно под ъгъл 45 . Упражнението се прави плавно, люлеене на тялото напред и назад на пръсти с леко прегъване на колената като тежестта на тялото се пренася последователно ту на десния, ту на левия крак. Ръцете отпуснати следват движенията на тялото. 10. Мигновена смяна на краката. Тялото изправено, ръцете на кръста, левият крак изнесен встрани, играе се на пръсти. Ход на движенията: - мигновена смяна на положението на краката като се стъпва на десния, а се изнася левият крак с леко подскачане. - мигновена смяна на положението на краката като се стъпва на левия, а десният отива на изходното положение и т.н. ; повтаря се общо 21 пъти, след kоето кракът се прибира и ръцете се отпускат. 11. Мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете. Тялото изправено, ръцете на кръста, краката прибрани. Ход на движенията: - мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете встрани; - прибиране на ръцете и краката в изходно положение; Упражнението се прави на пръсти и наподобява подскачането на гумена топка. Повтаря се 21 пъти. 12. 6 наляво, 6 надясно. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите свити в лактите, длани обърнати надолу. Ход на движенията: - крачка встрани с левия крак и едновременно разтваряне на ръцете; десният крак се прибира до левия, ръцете се свиват в лактите пред гърдите и това се повтаря 6 пъти наляво, 6 пъти надясно и три пъти наляво. Упражнението се прави плавно, ръцете се опъват хоризонтално встрани. 13. Величествено упражнение. Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете под ъгъл 60 насочени вдясно нагоре. Погледът следва движението на ръцете. Ход на движенията: - люлейно движение на тялото и ръцете едновременно отляво надясно с леко приклякване и привеждане началото напред. Движението е плавно, много бавно и величествено. Люлейното движение се повтаря 4 пъти по два пъти във всяка посока, на петия път става пълно обръщане на тялото на 180 върху левия крак с леко приклякване и замах на ръцете, като те описват широка дъга и се връщат в изходно положение. Упражнението се повтаря 6 пъти и завършва с лице напред. 14. Кърши снага. Тялото изправено , краката леко разкрачени, ръцете на кръста с пръсти напред. - подскачайки изнасяме дъгообразно десния крак половин крачка напред и стъпваме върху него, като едновременно левият крак отива встрани и без да се задържа това положение, веднага прави на свой ред дъгообразна половин крачка напред - стъпваме върху него; същевременно десният крак отива встрани. Тялото силно се кърши в кръста наляво и надясно в такт с подскачането. При това подскачане от крак на крак се получава едно движение напред; след това се връщаме назад и така движенията напред и назад се сменят последователно няколко пъти; към края на упражнението движенията стават колкото може по-бързи. 15. Упражнение за здравината на стомаха. Тялото изправено, краката и ръцете прибрани. Ход на движенията: - ръцете се вдигат успоредно нагоре, като се поема дълбоко въздух. - сваляне на ръцете надолу и едновременно прегъване на тялото в кръста и пълно издишане; пръстите на ръцете да докосват пръстите на краката; повтаря се три пъти. 16. Упражнение за здравината на гърдите Тялото изправено, краката и ръцете прибрани. Ход на движенията: - ръцете се изнасят напред с длани надолу, дават се встрани хоризонтално като се вдишва дълбоко. - ръцете се връщат напред и се свалят надолу - издишва се. Упражнението се прави три пъти. 17. Упражнение за долната част на симпатичната нервна система. Тялото изправено, краката разкрачени, ръцете с длани една срещу друга, така че лактите леко да са долепени до главата. - Правят се кръгообразни движения на тялото от кръста нагоре три кръга по посока обратна на часовата стрелка и три по посока на часовата стрелка. 18. Упражнение за горната част на симпатичната нервна система. Тялото изправено, ръцете прибрани, краката леко разкрачени. Ход на движенията: - ръцете с длани надолу се изнасят встрани, обръщат се с длани нагоре и се вдишва дълбоко. - свиване на ръцете в лактите и докосване на раменете с пръстите, като едновременно се издишва. - връщат се ръцете встрани с длани нагоре, обръщат се дланите надолу и заедно с това се вдишва, ръцете се прибират към тялото и се издишва. Упражнението се повтаря три пъти. 19. Упражнение за равновесие на нервната система. Тялото изправено , ръцете и краката прибрани. Ход на движенията: - десният крак опънат се вдига до хоризонтално положение напред, като едновременно дясната ръка описва кръгообразно движение назад, нагоре и напред и докосва с пръстите си пръстите на десния крак. - изнасяне на същия крак назад, опънат колкото може повече, като се свива в коляното и едновременно се прави кръгов замах нагоре и назад с дясната ръка, докосване на петата с пръстите на ръката. Същото се повтаря с левия крак. Упражнението се повтаря три пъти с десния крак и три пъти с левия. 20. Упражнение за кръвообращението на главния мозък. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете изнесени хоризонтално надясно, с длани обърнати надолу, главата обърната наляво. - ръцете със замах се придвижват наляво като описват хоризонтален полукръг, а главата в обратна посока. - ръцете със замах се придвижват надясно, а главата в обратна посока. Тези движения се изпълняват 6 пъти наляво и 6 пъти надясно. 21. Упражнение за малкия мозък. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете прибрани. - Приклякване и изправяне на тялото като с ръцете се загребва отдолу и те се движат напред и нагоре. При приклякването колената малко се раздалечават. При въртене на ръцете да се получават хубави кръгове. Упражнението се повтаря три пъти. 22. Формула Тялото изправено, ръцете и краката прибрани. "Ние сме в хармония с Живата Природа и нека Божието благословение да протече през нас." При изказване на формулата ръцете се вдигат встрани нагоре, като пръстите леко докосват главата, после се свалят, като правят паси през главата, раменете и гърдите до изходно положение.


 • упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Фазa на луната