Дишане

"Най-първо като ученици, вие трябва да започнете с дишане".
Учителят • за дишането
 • дихателни упражнения
 • дихателни упражнения придружени с формули  За дишането

  Ако не дишаш правилно и храносмилането не става правилно; ако храносмилането не е правилно и кръвообращението не става правилно; ако кръвообращението не е правилно и мисълта, и чувствата не са правилни.

  Когато човек диша изправен на крака се засяга повече главния мозък. Друг начин на дишане е в седящо положение, тогава се засяга симпатичната нервна система. А може и да се легне, при което ръцете се поставят под задната част на главата с отворени длани. Тогава се влиза във връзка със силите на земята. Гръбначният стълб трябва да е изправен.
  И трите начина имат специфични резултати.

  Вдишването трябва да става бавно и дълбоко Задържането трябва постепенно да се увеличава, за да има време да се възприеме от организма не само кислорода, но и праната, която прониква въздуха.
  Издишването също трябва да става спокойно и бавно. След издишване никога да не се задържа въздуха. Дишането да става през носа.
  Да се брои , както бие пулсът на сърцето.
  При дишане през едната ноздра, другата ноздра леко да се затвори с палец, а да не се притиска силно.
  Дихателните упражнения да се правят преди ядене или 2-3 часа след ядене. Хубаво е да се правят на открито.

  При вдишване, задържане и издишване човек трябва да има хубави чувства и мисли.
  При вдишване да се осъзнава как приетата прана прониква целия организъм, как отива до всички органи и системи на тялото.
  При задържане на въздуха да се осъзнае как тази прана се усвоява от всички клетки на тялото, от всички органи и как внася във всички тях сила, здраве, живот и обнова.
  При издишване човек да осъзнава как всички клетки , органи, системи, така проникнати с животворна сила, са вече напълно активни и проявяват навън в своята дейност жизнените сили, които са приели.

  Механичното задържане на въздуха не е достатъчно.Преди всичко , човек трябва да се стреми да свърже дишането със слънчевия възел. Слънчевия възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на гърдите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевия възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен Живот. Слънчевият възел е мястото, чрез което човек общува със Слънцето или с централното място на Живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център със Слънцето, но не само с видимото, а и с онова Духовно слънце, което изгрява в един разумен свят.

  Има една прана , която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява от дясната. През лявата се приема магнетичното течение , което има връзка със слънчевия възел. То се нарича Слънчево течение. А през дясната се приема електричното течение, което се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто - с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, вдишваме повече с лявата ноздра и издишваме през дясната. А когато искаме да развием ума, вдишваме през дясната и издишваме през лявата ноздра. Така установяваме равновесие между ума и сърцето, а също между електричеството и магнетизма.И когато сменяме дишането - ту през лявата, ту през дясната , то уравновесяваме двете течения.

  Когато издишваме въздуха чрез просвирване , то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване , а когато го издишваме с дъх, пречиства нервната система.

  Щом се карате и нервирате, това означава, че не дишате дълбоко. Когато сте неразположени, неспокойни правете дихателни упражнения. Дишайте дълбоко , като задържате до 100 бройки.
  Ако ви боли стомаха, направете четири пъти дневно по 6 дихателни упражнения и ще ви мине.
  Тези,чиито лица са сбръчкани, почнат ли да дишат дълбоко то след 3-4 месеца бръчките ще се опнат.  Дихателни упражнения
  - Вдишване 16 бройки,
  задържане на въздуха - 16 бройки
  издишване 32 бройки.
  Това ще го правите 3 пъти на ден - сутрин,на обяд и вечер.
  Правете го 2-3 месеца, като не променяте бройките.

  - Вдишвате бавно и дълбоко
  задържане колкото може по-дълго
  издишвате колкото може по-бавно.
  Постепенно увеличавайте времето на задържане - минута, минута и половина, две и т.н.
  Това упражнение е да увеличите способността си да задържате въздуха.

  - Вдишване 10 секунди
  задържане 10 с.
  издишване 10 с.
  През това време умът ви да е зает с възвишени мисли.
  Да се прави сутрин, обед и вечер по 10 мин.

  - Вдишване през лявата ноздра 4 бройки
  задържане 16 бройки
  издишване през дясната ноздра 8 бройки
  Същото се прави през дясната ноздра вдишването, а издишването - през лявата.
  Прави се сутрин ,на обяд и вечер по 10 пъти.

  - Вдишване през лявата ноздра 7 бройки
  задържане 10 бройки
  издишване през дясната 9 бройки.
  Това се прави сутрин и вечер по 6 пъти.
  При утринните упражнения вдишването е през лявата ноздра , а при вечерните през дясната.

  - Вдишване през лявата ноздра
  издишване през дясната пет пъти.
  След това обратното , вдишване през дясната и издишване през лявата 5 пъти.

  - Вдишване 8 бройки
  задържане 10
  издишване 12 бройки
  Всеки ден увеличавайте вдишването с една бройка, а задържането и издишването с по две бройки.
  Това упражнение се прави сутрин , обяд и вечер.

  - дишане, задържане, издишване - 6 бройки три пъти, после дишане , задържане, издишване - 10 бройки три пъти.  Дихателни упражнения, придружени с формули
  Поема се въздух през лявата ноздра и мислено се произнася:
  "Само Божията Любов е Любов!".
  Въздухът се задържа известно време и се издишва през дясната ноздра, като мислено се произнася същата формула.
  Това упражнение се прави по десет пъти сутрин,обед и вечер.

  Вдишване през лявата ноздра, като същевременно се и изговарят мислено думите: "Да се прослави Името Божие в мен".
  При задържане на въздуха се изговарят мислено думите:
  "Да дойде Царството Божие и Божията правда в мен".
  При издишване : "Да бъде Волята Божия ".

  Прави се в течение на пет минути. Тялото изправено.
  Вдишването и издишването са бавни и продължителни.
  Задържането трае колкото се може повече и времето се увеличава постепенно.
  При вдишване: " Благодаря Ти , Господи, че мога да приема чистия въздух, в който Си вложил Живота Си".
  При задържане: " Радвам се, че мога да мисля за Твоето присъствие".
  При издишване: "Да благовестявам Твоето Слово".

  При вдишване: " Господи, благодаря Ти, че приемам Твоята Любов заедно с въздуха".
  При задържане: " Господи , Твоята Любов ме озарява и прониква в моето тяло, ум, сърце, душа и дух".
  При издишване: " Аз проявявам Твоята Любов в моя живот. Пращам в света светлината на Твоята Любов".

  При вдишване: " Сила ,живот, здраве" - три пъти.
  При задържане: " Сила ,живот, здраве" - три пъти.
  При издишване: " Сила ,живот, здраве" - три пъти. • упражнение за ставите
 • 21 упражнения
 • 6 специални упражнения
 • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
 • Упражнения с чакрите
 • Дишане
 • Упражнения с дишане
 • На планината
 • Сън
 • За придобиване на силна воля
  __Упражнения против страх
 • Фазa на луната