Четири упражнения за волята


Упражненията се изпълняват с лице на юг, бавно като се брои бавно и ритмично на 6 такта. При всяко коленичене коляното едва допира земята.

“Те са прости упражнения, но умът ви трябва да вземе участие в тях. Като застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, колебание, защото това показва едно нервно състояние… В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова ги наричам волеви упражнения. Ще контролирате всяко едно движение”

I. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение /фиг.1.1/. Така се държат ръцете до края на упражнението. Десният крак се изнася напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно /фиг.1.2/. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото.
Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.


фиг.1.1 фиг. 1.2
II. Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън /фиг.2.1/. Десният крак се поставя напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити както за гребане навън /фиг.2.2/. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред навън /фиг.2.3/. Коленичи се на дясното коляно като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин като още веднъж се изнася десният крак.
Връщане: Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре с дланите обърнати навън. Същото става с левия крак назад, още веднъж десният крак назад. Прибира се десният крак при левия (ръцете са горе отвесно). Прибират се и ръцете на мястото отстрани.


фиг. 2.1 фиг.2.2 фиг.2.3III. Ръцете се поставят на кръста навън /фиг.3.1/.. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно навън /фиг. 3.2 и 3.3/. Изнася се същият крак по права линия напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно /фиг. 3.4/. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред.
Връщане: Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно /фиг. 3.5 и 3.5а/. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.фиг. 3.1 фиг.3.2 фиг.3.3фиг. 3.4 фиг. 3.5 фиг. 3.5aIV. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени /фиг. 4.1/. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно /фиг. 4.2/. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред.
Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете от страни и пръстите се допират под лявото коляно /фиг. 4.3/. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани.

Така се развива човешката воля.фиг. 4.1 фиг. 4.2 фиг. 4.3"Беседи, обяснения и упътвания" /1921 п/, 19 август, Преображение стр. 7-10.


“Какво означава първото движение напред? Двете ръце, това са волята, проявление на Любовта. Вземеш първата стъпка - да правиш добро. Броиш до шест, значи решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякане - слизане вътре в живота, да извършиш това, което си решил. Направил си някоя крива постъпка, отстъпи назад (което става в упражненията), поправи погрешката си. Намислил си да правиш зло, отстъпи сега по същия закон. По който начин правиш доброто, по същия начин ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. Тези обяснения ви давам за първото упражнение, което е първата стъпка в живота - да правите добро. А стъпките се наричат закон за самоотричане. Давайте място на другите. Дошъл някой човек да прави добро, вие ще отстъпите, ще му дадете място той да се прояви. И за вас има място. Защото три изключения може да има: Когато дойде някой да прави добро, ти ще отстъпиш мястото си; може да се яви и втори, и нему ще отстъпиш, а третия ще бъдеш ти.”


“Това движение напред и това движение назад са според новата теория двете течения – едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството, а с левия - пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи, вие сте активен, затова ще гледате да уравновесите движенията си.”