Пето упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Господи, ще се радвам на твоите блага."
Мислено. Когато десният крак прави полукръгове около левия: " Уравновесявам сърцето си."
Когато левият крак прави полукръгове около десния: " Уравновесявам ума си."

Ръцете се разтварят встрани с дланите нагоре, правят полукръгове, сгъват се в лактите и докосвт с върховете на пръстите раменете. Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите земята, после пак се връща в първото положение. Този полукръг се прави три пъти. Третият път, след като докосне земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а се дърпа крачка назад, бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята, след това бавно изправяне. Тежестта на тялото се премества върху десния крак. След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин, след това крачка назад с него, приклякане и изправяне. По този начин се правят три стъпки назад и три напред. След това се прибира левия крак при десния. Ръцете, които през всичкото време са стояли с допрени на раменете пръсти, се разтварят встрани, описват широки полукръгове и се спускат свободно надолу.

Като стоиш на левия крак , а десният се движи около левия, уравновесява се сърцето ти, става събуждане на сърцето чрез ума. А като стоиш на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът - работиш с ума си. Тогава става събуждане на ума посредством сърцето. Така с опиране последователно на десния и левия крак става уравновесяване на сърцето и ума. Рамото е място на ангелския свят. Когато човек туря ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят.