Първо упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Господи, да дойде Твоето благословение върху мен".
Мислено: "Влизам във връзка с Божественото в себе си и в съгласие с Разумността в Природата."

Ръцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите. Десният крак прави крачка назад. Ръцете се спускат отпред като че се прави обливане, едновременно с това бавно приклякане, ръцете достигат чак до земята. В това време дясното коляно едва докосва земята. Бавно изправяне, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно с дланите нагоре, като че загребваш нещо. Като се изправим, те заемат първото положение над главата. След това левият крак прави крачка назад. Повтарят се същите движения. После десният крак прави крачка назад, правят се същите движения. След това десният крак прави крачка напред - пак същите движения. И тъй три крачки назад и три напред. След третата крачка напред и изправянето, левият крак се прибира при десния, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходното положение.

Първото от шесте упражнения носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си, туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш на земята да работиш. После пак се вдигаш, за да приемаш. При това упражнение ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с Разумното в света.