Второ упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Господи, да се изпълни душата ми с Божията Любов."
Мислено: "Влизам във връзка с Природата, вземам от нея и го предавам на земята. Аз съм в съгласие с Любовта."

Ръцете отстрани нагоре допират се над главата изопнати с върха на пръстите. Десният крак - крачка назад. Бавно приклякане. В това време ръцете, както са успоредни се спускат в полукръг и напред - надолу, докосват земята, загребват навътре -дясното коляно докосва земята, бавно изправяне. В това време ръцете с длани нагоре се движат пред тялото нагоре, като че са почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени с върховете на пръстите. Със същите движения се правят три крачки назад и три напред. След третата крачка напред и изправянето, прибира се левият крак при десния. Ръцете се разтварят в широки полукръгове в страни и се спускат надолу, както при изходното положение.

При второто упражнение влизаш във връзка с Природата, вземаш от нея и го предаваш на земята. При това упражнение ти си в съгласие с Любовта.