Mузикално упражнение /дадено на 5.III.1942г./

видео:

Изходно положемие:
Тялото приклекнало; ръцете отстрани , докосват земята

След първите шест упражнения Учителят дава това упражнение допълнително, което се прави с изпяване на основните тонове на гамата.
ДО - пробуждане
РЕ - движение
МИ - мисъл
ФА - условия
СОЛ - цвят / на плод /
ЛА - плод
СИ - уста
ДО - посяване на плодното семе

Ръцете с допрени пръсти до земята в страни до краката, пръстите са изправени, а не с допрени длани до земята. Едновременно с изпяването на ДО, тялото се изправя, като ръцете идват пред гърдите с длани надолу, пръсти напред.
РЕ - ръцете се предвижват успоредно напред.
МИ - ръцете се отварят широко в страни, длани напред.
ФА - ръцете с широк кръг се прибират пред гърдите, малко напред с допрени средни пръсти и длани навътре към тялото.
СОЛ - ръцете образуват венец пред тялото не по-високо от лицето на разстояние 30 см. една от друга с длани обърнати надолу.
ЛА - ръцете се издигат високо над главата с допрени средни пръсти и длани обърнати към земята, а не като триъгълник.
СИ - горната част на ръцете се отваря на около 35 см. като цвят.
ДО - ръцете се спускат надолу по главата, тялото с приклякане до земята, заема изходното положение.
Тези движения се правят едновременно с изпяване на тоновете и с крачка за всеки тон се предвижваме напред до последния тон. След това наново започваме упражнението, но вече вдижението е с крачка назад, до изпяване на последния тон, след което отново започваме движението с крачка напред. Така три пъти - първо напред, второ назад, трето напред. Упражнението започва с десния крак.
След тези упражниния започва Паневритмията.