4.Балсам за коленете.
Тялото изправено, ръцете встрани, малко напред и нагоре.

Ход на движенията:
- клякане и изправяне, при клякането се издишва, и при изправянето се вдишва; след изправянето леко се задържа, за да се поеме достатъчно въздух.
Повтаря се 21 пъти.