Шесто упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Ще ходя в Пътя на Истината."
Мислено. При първо силно издишване: " Господи, да дойде Твоят Дух да ме очисти."
При второ слабо издишване: "Господи, да дойде Твоят Дух да ме благослови."

Изходно положение като при първото. Десният крак прави крачка назад, приклякане, дясното коляно леко докосва земята. В това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръсти насочени напред. След това ръцете се изопват напред със сила, успоредни една на друга, дланите вървят една срещу друга, успоредно - духва се силно , чува се звукът "ХУ" - ръцете пак е прибират в първото положение пред гърдите и се повтаря това движение шест пъти с духването. След това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върховете на пръстите /палеца, показалеца и безименния /, дланите навън. След това ръцете се разтварят настрани, като се прави леко дъхане. Едва се чува "ХЪ". Пак се прибират ръцете пред устата и се повтаря това шест пъти. След шестия път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправяне, десният крак се прибира при левия, ръцете се спукат отстрани и надолу.

С духането чистиш ума си. Това е електричен процес. А пък с дъхането чистиш сърцето си. Това е магнетичен процес.