2. Изходно положение:
Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото.

Ход на движенията:
- повтаря се същото както при упражнение 1 с приклякване и рязко движение на ръцете нагоре, изтласкването на ръцете става с повдигане на пръсти.
Повтаря се 6 пъти напред, 6 пъти назад и 3 пъти напред.