8. Упражнение за дишане.
Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията:
- изнасяне на десния крак напред и нагоре до прегъването му под прав ъгъл и едновременно издигане на двете ръце, с длани надолу, допрени до тялото и прегънати под прав ъгъл в китките до височината на гърдите. Лактите се изнасят назад като се поема дълбоко въздух.
- силно издишане, като ръцете пак с длани надолу с тласък се свалят надолу до изходното положение; десният крак стъпва на земята. Същото упражнение се повтаря последователно с левия и десния крак общо 12 пъти.
8