Четвърто упражнение

видео:

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
"Ще ти служа Господи с всичката си душа."
Мислено, когато ръцете отиват наляво: "Изхвърлям дисхармонията на сърцето си навън." надясно: "Изхвърлям неразположението на ума си навън."

Двете ръце са дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу - десният крак назад, ръцете отиват надясно, като остават пак успоредни, след това бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята и бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват наляво. Изправяне - десният крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и наляво. Тежестта на тялото е върху десния крак. След това левият крак отива крачка назад, приклякане, леко докосване с лявото коляно на земята, бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват надясно. Така се правят три крачки назад и три напред. След това левият крак се прибира при десния, ръцете се разтварят встрани хоризонтално и се спускат надолу.

Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън - когато отиват ръцете наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън - когато ръцете отиват надясно.