3. Късай - хвърляй
Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите в хоризонтално положение и с пръсти свити в юмрук.
Ход на движенията:
- десният крак се изнася надясно с леко приклякване на левия и едновременно с това ръцете се изнасят встрани като пръстите се разтварят,движението на ръцете изразява късане и хвърляне.
- прибиране на ръцете и краката в изходно положение.
- същите движения се повтарят с левия крак.
Упражнението се прави 21 пъти , като всяко изнасяне на краката се брои за един път.