21. Упражнение за малкия мозък.
Тялото изправено, краката прибрани, ръцете прибрани.
- Приклякване и изправяне на тялото като с ръцете се загребва отдолу и те се движат напред и нагоре. При приклякването колената малко се раздалечават. При въртене на ръцете да се получават хубави кръгове.
Упражнението се повтаря три пъти.