Въведение

Години и събития


1864 11 юли (29 юни ст. ст.).
Роден в с. Николаева (Хадърча), Варненско, в семейството на свещеника Константин А. Дъновски.
(12 юли през XX век)
За родословието на Учителя

1886
Завършва средно образование във Варна и Свищов, след което за кратко време учителства в с. Хотанца, Русенско.

1888
Заминава за Америка, където завършва богословие и курс по медицина в Бостънския университет.

Миграция и християнизиране на германските племена
Дипломна работа
Теологичен факултет на Бостънския университет, 1893

1895
Завръща се в България.

1895-1900
След продължително уединение, в самота, в размишление и съзерцание, след молитви и дълбока вътрешна работа, получава посвещение.


1896
Излиза от печат книгата му "Науката и възпитанието".

1898
Влиза във връзка с първите си ученици.
Дневник на Учителя

1900
През месец юли призовава на среща във Варна първите си трима ученици: Пеню Киров, Тодор Стоименов и д-р Георги Миркович. Това в действителност е Първият Събор.

1901
Започва своите пътувания из България, които продължават 11 години - държи сказки и прави френологични изследвания, като изучава основно качествата на българина.

1900-1915
Веднъж в годината, през месец август, провежда срещи на "Веригата" - духовни събори, в които участват само поканени от Него хора.

 

1906
Установява се да живее в София, на ул. "Опълченска" N 66, където започва да изнася епизодично публични беседи в неделя.


1912
Създава Книгата "Заветът на цветните лъчи на Светлината" в с. Арбанаси, близо до старата българска столица Велико Търново.

1914
Започва да изнася редовно неделни беседи пред обществеността в София.

1917
Интерниран за кратко време във Варна.

1922
Учителя открива Школата с лекции пред Младежкия (Специалния) клас и Общия Клас.

1927
Салонът на Изгрева е изграден и духовният живот на Братството се съсредоточава там. Учителя също се премества да живее на Изгрева.

1929
Година на първия летен лагер при Седемте Рилски езера. Лагеруването там става традиция в братския живот.
Разговори при 7-те езера

1933
Учителя показва първите упражнения на Паневритмията, завършена окончателно през 1942 г.

1944
Заедно с група ученици Учителя прекарва най-тежките месеци от войната в с. Мърчаево, край София.
Изворът на доброто - последни слова

1944 27 декември.
Учителя завършва земния си път в София, оставяйки в беседите и лекциите си едно неоценимо духовно богатство за всички, които търсят Истината.

·  България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот

·  Призвание към народа ми български...

·  Седемте разговора с Духа

·  Великото Всемирно Братство

·  Принципи на Новото Учение

·  Смисъл на живота

·  Основни мисли от Словото на Учителя

·  Духовно възвание към всички хора по света.Той иде

·  Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов

·  Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението


Полезни интернет страници

·  http://www.beinsadouno.org/

·  http://www.beinsaduno.info/

·  http://www.fbu.org/ - на френски
Използувани са материали от книгите:
УЧИТЕЛЯТ ,Печатница Изгрев , София 1946
Учителят Петър Дънов - живот и учение , КИБЕА , 2001