Духовно възвание към всички хора по света

Той иде

Той иде! Долавяй говора Му в нежното лъхане на вятъра. В благоуханието, което пълни въздуха.Долавяй Го в тихата светлина на звездите. Те говорят тъй ясно за Оня, който иде и носи вълната на Любовта.
Новото слиза безшумно в душите, като нова музика, като велика хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекост и нежност, като любов, която издига душите от смърт в живот, извежда ги от тъмнина на свобода и простор. Отворете с радост душите си за Оня, които иде!
Запалете светилниците си! Облечете се със светлите дрехи на чистотата, украсете се със злато и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.
Той иде и носи изобилни скъпи дарове. Приемете ги, и ще се повдигнете в ново битие, ще влезете в досег с една Велика Реалност, и ще кажете: "Досега не съм живял. От днес започвам да живея."
Четири работи ще те приготвят за идването Му: ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш.
Той иде. И ще чуеш гласа Му. Той прилича на гласа на хилядострунна арфа, като глас на много води, на нежна песен.И като Го чуеш, ще проблесне в теб светъл спомен. Този глас ти е тъй познат, близък и свой. и там , дето не е имало води , ще протекат буйни кристални извори. И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.
Пригответе пътя на Мощния и Силния, Който иде!
  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението