България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот

От дълбока древност Балканите са люлка на духовен живот. Хилядолетия преди Христа, когато голяма част от човечеството тъне в невежество и мрак, в този район на света пламва една ярка светлина, която посочва на хората нов път за развитие. В свещените недра на планините Рила и Родопите се създава мистичен център - школата на Орфей. Този представител на светлите гении на човечеството е роден и откърмен в Тракия, всред величествената й девствена природа. Той е велик мъдрец, посветен в мистериите на Египет, владеещ висшето знание и магическите закони на музиката. Орфей създава мистична традиция, мистичнодвижение, което става център на една нова култура, дава нов тласък на Бялата раса.
Днешните елини смятат Тракия (южната част на България) за страна на светлината, за отечество на музите. Там, при високите Рило-Родопски върхове, се намира светилището на Орфей и там се преподават свещено изкуство, поезия,музика, възвестяват се великите закони на живота.
По-късно Балканите за втори път стават огнище на културен блясък. Преди повече от хиляда години в България се ражда движение с международно значение - богомилството. Богомилите са носители на истинското христово учение. Те възвестяват простия, чист и свят живот, основан върху любовта, братството и равенството между хората. Богомилството има не само духовен характер , но и ратува за дълбоки социални реформи в тъмния период на Средновековието.
В началото на 20 век България и Балканите отново стават люлка на едно движение с общочовешко значение. То е свързано с новото учение, Учението на Любовта, което Учителят Петър Дънов носи на света.
Той идва за да покаже един нов път за духовно развитие на хората. В началото на века се завършва дълъг цикъл от ред култури на слизане , на отдалечаване на човечеството от Великия Разумен център. То вече достига до крайния предел и трябва да направи завой, за да обърне кормилото на живота и да тръгне по новия път нагоре, към Великия източник на хармония , към Любовта. Днес тя влиза като една нова сила в човешките души. Досега Любовта се е проявявала частично, сега става ръководна сила. Тя ще организира вътрешния и външния живот и ще създаде нова култура на братство и единство.
Преди две хилядолетия Христос казва: "В онези дни луната ще потъмнее,слънцето няма да дава светлината си и звездите ще паднат." Днес човечеството минава през огъня на страданията, които представляват посвещение, подготовка за разбиране на Истината.Днес хората са жадни за Мъдрост и Любов. До тях има кристалночист идеен извор - Учението на Учителя Петър Дънов . Те могат да се наведат и да пият или ... да отминат сипейки ругатни или измисляйки си оправдания.
Бог им е дал свободен избор, но ... ще им търси и отговорност. Най-вече на българите, защото те са длъжни да предадат това свято Учение на всеки, който искрено търси Любовта, Мъдростта и Истината, независимо от неговата народност.  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението