Принципи на Новото Учение

Учителят поставя в основа на своето Учение петте основни добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро. Като висши космични енергии те работят в съзнанието на всеки човек. Дори и неосъзнат, този процес е от значение за всеки човешки индивид. За да се възприемат петте принципа като основа на живота, всеки трябва да развие онези мозъчни центрове, които са техни проводници. И ако е изградил в себе си една високо морална ценностна система, той ще осмисли живота си, ще разбере, че неговата единствена цел е съвършенството. Петте принципа като графична фигура образуват пентаграм - фигура, символизираща човек в движение, човек, който върви по пътя на самоусъвършенстването.

Любов
„Целият космос в неговата пълнота, целият физически свят е проявена, материализирана любов. Любовта съдържа в себе си всички условия, всички методи, всички възможности, чрез които човешката душа може да се развие в своята пълнота, Тя е колективна проява на всички разумни същества, които са завършили своето развитие и са станали едно с Бога. В човека любовта действа като стремеж в сърцето, като чувство В душата, като сила в ума и като принцип в духа. Любовта като принцип сега влиза в света."

Мъдрост
„Мъдростта е свят, в който се крие от незапомнени времена всичко, което Бог е създал, всичко, което възвишените духове са създали, и всичко, което човекът е създал на земята. Тя е светлината на безпределното пространство, която никога не угасва. Чрез Мъдростта Бог е създал Вселената. Пътят на Мъдростта е най-труден. Той е път на Учителите. Щом Мъдростта изгрее В човешката душа, Всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни. определени и човек се хармонизира."

Истина
„Истината подразбира Висшето в човека. Чрез Истината човек може да излезе от рамките на Временния живот на смъртта и да влезе във вечната свобода. Тя е свят на неописуема красота, където нещата са строго определени. Истината не търпи невежеството, слабостта, нечистотата. Който иска да бъде съвършен, да отиде при Истината. Истината говори със слънцата, възвишена и далечна е нейната цел. Тя е там, където нещата стават ясни. Светът е резултат на Истината. Тя съдържа началото и края на нещата. Тя е проявлението на Единия Бог, Който създава условията, при които човешкият дух и човешката душа могат да се развиват, да придобият стремеж към нещо по-добро и по-светло в този обширен свят ."

Правда
„Правдата е велик вътрешен процес за разпределяне на всички божествени блага. Тя създава истинските отношения между човешките души. За да добие съвършенство, човек трябва да постави като първо стъпало в живота си Божествената Правда. Тя е основата, на която Любовта се изявява, физическата страна на Любовта е Правдата. Без нея растене не може да има. Дойде ли тя като принцип, тогава ще се яви истинското уважение, което трябва да имат хората един към друг."

Добро
Доброто е основа на живота, То е творчески процес, извор, който постоянно тече. Истинското добро носи в себе си живот, светлина и свобода. То е първата връзка в Живота. Без него не може да се добие знание. Доброто е необходимо условие за съвършенството на човека. То е път за намиране на Божията Любов."  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението