Основни мисли от Словото на Учителя***
"В света сега започва да действа един велик закон. Светът е минал в една нова фаза. Няма да минат и десет години и това течение ще се усили. Този велик закон работи сега във всички хора, в техните мозъци и сърца.
Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават , че те са нужни един на друг. Досега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсил за себе си спасение, а сега в цялото човечество има един вътрешен подтик да се подобри общото състояние по един разумен начин."

***
"Сега аз проектирам известни мисли в съзнанието ви. Онзи процес, който ще действа отпосле, ще разработи тези мисли и ще внесе нова светлина в умовете ви."

***
"Хората искат да дадат някаква форма на Бога, но питам: каква форма може да дадете на светлината? Светлината сама създава формите."

***
"Единственият Учител , който учи хората е Бог. За да ги учи той приема една или друга форма. Някога Бог е видим, а някога - невидим..."

***
"Природата глупавите забавлява, умните учи, на мъдрите разкрива своите тайни."

***
"Всичко съществува чрез Любовта. Който познава Любовта, той говори за величието на Бога."

***
" Доброто е плод на Любовта. Любовта е плод на Духа. Духът е изявление на Бога."

***
"Някой път виждам, че вашите работи са объркани. Какво правя тогава? Взимам цигулката и започвам да свиря такива парчета, които оправят обърканите работи на хората. Като свиря , аз работя..."

***
"Идеалът на новия човек трябва да бъде: сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената, Дух мощен като Бога и едно с Бога!"

***
"Всичко онова, което съм казал, няма да загине, то ще бъде, защото това са живи думи."

***
"Любовта да бъде с вас.Любовта, която носи мир, радост, разумност, търпение.Любовта на Духа Святи да ви озарява ... Бъдете весели духом.
Моят мир да бъде с всички вас, които носите Божията чистота. Моята светлина и обич еднакво да пребъдват във всички ви, ученици на живота."

***
" Без страх и без тъмнина , с обич и виделина."
  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението