Великото Всемирно Братство

„Има един велик всемирен организъм от съвършени. Високо напреднали същества, които образуват Великото Всемирно Братство. Тези същества са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръководството на БоЖия Дух и са стигнали до тази степен на развитие, на която сега се намират. Тази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората, сега направлява целия космос. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената: серафими - братя на любовта, херувими - братя на хармонията, престоли - братя на волята, господства - братя на интелигентността и радостта, сили - братя на движението и растенето. Власти - братя на външните форми и изкуствата, началства - братя на времето, състоянието и такта, архангели -братя на огъня и топлината, ангели - носители на Живота и растителността, последният десети чин ще заемат напредналите човешки души. Всички те в цялост представят Великия Космичен Човек.
Единствената велика общност, която сега съществува в света. това е Великото Всемирно Братство. Неговите членове ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини. Те не образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те съставят един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, всред които хората живеят. Затова е смешно да се говори, че седалището на това братство е тук или там, всред тоя или онзи народ."  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението
  • Великото Всемирно Братство