Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
 "Цял свят се прекланя 
пред мене, аз се прекланям 
пред Учителя Петър Дънов
от България."
проф. Алберт Айнщайн


 "В днешната епоха най-големият
философ, който живее на земята 
е Петър Дънов"
Джузепе Ронкали (папа Йоан XXIII)

Koгато попитали един от най-великите
йога Йогананда , за това, 
не би ли основал ашрам и в България ,
той отговорил: " Аз съм до тук. 
Там действува Духът на Истината.""Аз съм един мъдрец, 
Учителят е в България."

Онисабуро Дегучи водач на японското движение Оомомото

"Върнете се в България, където
 вече работи Мировият Учител."


Рудолф Щайнер ( разговор с Боян Боев, 1910 г.)


 • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
 • Призвание към народа ми български...
 • Седемте разговора с Духа
 • Великото Всемирно Братство
 • Принципи на Новото Учение
 • Смисъл на живота
 • Основни мисли от Словото на Учителя
 • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
 • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
 • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението