Oкултни науки

“В света сеществува една ложа от учени хора, които се събират за разискване на разни научни въпроси само един път в годината. Тези учени знаят за Земята много повече от съвременните учени, но що се отнася до бъдещето на Земята и те правят своите предположения.
Освен тази ложа на Земята , има и една друга на Слънцето, която знае положително не само миналото на Земята , но и нейното бъдеще.”


Учителят


Човечеството е изминало дълъг път на развитие и днес то вече може отчасти да разбере великите тайни, съхранявани и предавани през вековете, от напреднали души в т.н. окултни школи.
Думата “окултен “ означава таен , скрит. В окултните школи се изучават явления и сили, недостъпни за разбиране поради отвлечения им харектер. От друга страна те са тайни , тъй като има опасност част от методите да станат достояние на злонамерени хора и да бъдат използувани за престъпни и користни цели . Окултни средища съществуват от дълбока древност. Те съпътстват еволюцията на човечеството. Окултисти са всички велики Учители като: Ману и Буда в Индия, Конфуций и Лао Дзъ в Китай, Зароастър в Персия, Хермес в Египет, Мойсей, Орфей, Питагор, Христос и Беинса Дуно (Учителят).
По известните дялове на окултизма са:
- алхимия
- астрология
- кабала
- френология
- физиогномия
- графология
- хиромантия
- нумерология
Без да отричат научните резултати , окултистите изучават и обясняват “свръхестествените” явления, които за тях са нещо реално и научно. За тях невидимото е за нас такова, защото нямаме още съответните органи и сетива. За разлика от официалната наука, която в повечето случаи изучава само физическия свят , то окултната изучава още два: Духовен и Божествен.
В миналото окултната наука и религията са съжителствували мирно в храмовете. Първите християни са посветени. По-късно официалната църква отрича и забранява окултните методи за духовна работа. Окултистите са преследвани и убивани.
Днес неразбраните истини, които окултистите защитават от хиляди години , се потвърждават и доказват от науката.За “аурата” на човека вече няма съмнения. Вече сериозно се изучават не само физическото му тяло , но и всички останали. Така се потвърждават думите на Учителя, свързани с невидимото, към което трябва да се стремим, но поради своето моментно несъвършенство, още не сме достигнали. Но това съвсем не означава, че то не съществува.


 • Звучаща кабала или хармонично ли ви е името
 • Буквите
 • Числата
 • Планетите


  Извадки от книги:
 • Буквите - от книгата "Път към съвършенство"
 • Числата - от книгата "Път към съвършенство"
 • Хиромантия- от книгата "Път към съвършенство"
 • Физиогномия- от книгата "Път към съвършенство"
 • Графология - от книгата "Път към съвършенство"
 • За числата - от книгата "Учителя за числата, буквите и цветовете " съставила Лалка Кръстева
 • За цветовете - от книгата "Учителя за числата, буквите и цветовете " съставила Лалка Кръстева

  Николай Дойнов -НАУКИТЕ НА ПЪРВАТА ЧОВЕШКА РАСА
 • Астрология
 • Главата
 • Ръцете

  Светозар Няголов - СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ
 • ГЛАВАТА
 • ЛИЦЕТО
 • РЪКАТА

  Иван Антонов - ЛЕКЦИИ по АСТРОЛОГИЯ - I част
  Иван Антонов - ЛЕКЦИИ по АСТРОЛОГИЯ - II част  Лекции от Учителя
 • Влияние на планетите  Полезни страници в интернет:

 • Ефемериди за деня, фаза на луната , рождена и дневна звездна карта
 • Информация за населено място
  ( координати, изгрев/залез на слънцето, фаза на луната, видими съзвездия ... )