Планетите

"Ученикът трябва да изучава астрология, да познава влиянията на планетите върху себе си и съзнателно да им се противопоставя или подчинява, според лошото или добро въздействие.

Развитието на отделния човек, на семейството, на обществото, на държавата, както и на цялото човечество са в зависимост от влиянието на планетите върху Земята. Ето защо, за да познава условията на своя живот, както и на по-големите единици от себе си, човек трябва да има широк интерес към окултните науки, за да научава законите, които регулират живота. Тогава ще види, че каквото става в него, същото става и вън от него. Щом мисленето, дишането и храносмилането не стават в човека правилно и в обществата не става правилно. За да се изправят семействата, обществата и народите, първо трябва да се изправи отделният човек, да си създаде здрав организъм, с прави мисли, чувства и постъпки."

УчителяЛуната