Луната

Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказали влияние условията, при които даден човек се е родил, влиянието на различните планети върху него. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите - в периода на нейното пълнене.

Съответствието между явленията в природата и в човешкия организъм се забелязва особено лесно при влиянието на планетите върху даден човек. Запример,влиянието на Луната се отразява върху лунните типове. Изобщо пълненето и празненето на Луната се отразява върху изграждането на човешкия ум.

Всички трябва да се интересувате от месечината, защото тя оказва влияние върху нервната система, върху ума на човека.

Луната влияе върху въображението.

Луната дава разширение на челото.

Луната покровителствува семейния живот, специално майката. Син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на Луната, имат добро отношение към майката.

Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идват от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който иска да се очисти от греховете си, да се свърже с Луната. Тя пък може да действува върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Когато Луната минава през своите фази на пълнене и празнене, тя оказва различно действие върху среброто.

Животът се поддържа от Слънцето, а се пречиства от Луната. Всички нечистотии на Земята се изчистват чрез Луната. Ако разбираме законите на Луната, ще знаем по-добре как да се чистим и лекуваме. Много болести могат да се лекуват чрез лъчите на Луната. Затова ще поставим между нас и Луната среброто.

Луната изтегля всички отрови от Земята. Ако не е Луната положението на хората щеше да бъде ужасно. Почти половината от злините, които хората извършват на Земята, Луната ги изтегля. Тя е място за чистене. Силата на чистенето идва от Слънцето; а Луната го изпълнява. Външната страна на красотата се регулира от Луната, понеже образът на Слънцето не го виждаме. Образът на Луната виждаме, а Слънцето не го знаем какво е. Виждаме само светлината му, а какво е вътрешно, не знаем.

Вътрешните планети се изявяват отвътре - навън, от центъра към периферията. Външните от периферията към центъра. Всякога, когато човек има желание да му дадат нещо, Луната действува. Когато има желание да даде нещо, Слънцето действува. Когато си тъжен, това е Луната; когато си радостен - това е Слънцето. Когато обичаш - това е Слънцето, когато не обичаш, това е Луната. Когато си доволен, това е Слънцето, когато не си доволен, това е Луната.
Луната регулира растенията на Земята. Приливите и отливите, кръвообръщението в растенията се регулира от Луната. Ако Луната в теб е добре поставена, разбирам, че кръвообръщението в тебе става правилно.

Луната не помага пряко на растенията в растежа им, но косвено: когато тя грее, растенията спират процеса на растене. Когато човек завижда. Луната е взела надмощие в него; тя обича да заблуждава, да лъже хората. Нейният кредит е в лъжите. Но трябва да знаете, че всяка планета оказва и добро и лошо въздействие върху човека, а не само отрицателно.

Всички растения вечер растат. Месечината вече въздействува върху тях.

Когато се празни Луната оказва един род влияния върху явленията в природата; когато се пълни - съвсем други противоположни влияния има. Когато садите боб, царевица, любеници, или друго нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето внася подтик, импулс за растене на растенията. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене спира. Щом Луната започне да се празни и растенето на растенията започва. Светлината на Луната при пълненето й се отразява отрицателно върху растенето, спира растежът. Когато болният иска да се излекува от болестта си, се препоръчва да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея, но пълни ли се, да затваря кепенците, да не прониква нейната светлина в стаята. Но на слънчевата светлина и болният и здравият трябва да се излагат.
Падането на Луната се дължи на падането на Земята. Че температурата на Луната е ниска, причината е Земята. Понеже Земята e изтеглила влагата от Луната, там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага, и онази влага, която е останала на Луната те я пазят и по-малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я крадат. На Луната още преди милиони години, още преди да е имало живот на Земята, там има един отличен, културен живот. Окултната наука твърди, че сегашните жители на Земята са слезли от Луната. Понеже там било недостъпно за тях, карали са се, били се, пратили ги с парашут през пространството, не в тази форма, каквато ние знаем, че като слезли на Земята им съградили подходящи тела, те са дошли първи на Земята. Жителите на Луната се върнали пак на Луната. И сега отдалеч ги наблюдават. По някой път хората от Луната наблюдават отблизо хората на Земята, при това нищо не казват. Не може да има жители на Земята, а на Луната или на Слънцето, или на другите планети да няма. Температурата ни най-малко не пречи на живота. Защото за температурата, която има една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Истинският живот е господар на топлината. В слънчевата система има същества, съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човекът е слязъл. Земните типове са крайни материалисти . Слънчевите типове са весели, слънчеви, оптимисти.

Животът на Луната е съществувал преди този на Земята. Съществата там са по-учени, по-културни от хората тук. Природата не търпи празни пространства, значи никъде няма ненаселени места. Навсякъде има същества, които се различават едни от други по устройството на организма. Различните климатични условия създават различни форми, различни организми.

На месечината има студ 200 градуса под нулата. Този студ служи като протекция на адептите, които живеят там. да ги запазва от същества, които биха ограбили богатствата им. Температурата на Слънцето е от три милиона градуса нагоре, някъде достига до 35 милиона. Във вътрешната страна на Слънцето обаче живеят възвишени същества, в красота и величие.

Сега Луната минава през едно пасивно състояние, животът е под кората й . Тези циркуси, тъмните петна на Луната, не са нищо друго, освен кондензатори на грамадно количество мисловна енергия, която лунните жители събират под кората на Луната, за да живеят. Било е време, когато хората са живели на Луната, но днес са слезли на Земята, понеже там условията са се снижили и влошили. Там са останали най-учените да живеят. Климатът на Луната е отличен за живеене: там няма микроби, няма прах и дим. Ако се качите на някоя тяхна лаборатория, много добре можете да наблюдавате оттам и небето, и Земята. Ще дойде ден, когато външният свят, обективният свят ще представлява за вас тера инкогнита. Запример, ако не ви върви на Земята, вие можете да обърнете погледа си към Луната. За сега влиянието и на Земята чрез Луната се изразява чрез среброто, а среброто е лечебен елемент. То лекува много болести и трансформира енергиите, които идват от Луната. Златото пък трансформира слънчевата енергия.

Луната на пълнолуние се показва такава, каквато не е. Тия светлите петънца по нея представляват циркуси, които са осветени отвътре. Циркусите имат дълбочина около 1000 метра н са толкова начесто, че може да хлътнете вътре. Тези циркуси са складове, за хващане на слънчевата енергия, в която жителите на Луната живеят.

На Луната има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На Луната няма условия за болести. На нея живеят доста учени хора.
В нашата епоха се създава една нова Луна. Досега нашата Земя е била само с една Луна, а сега вече се създава нова, с особена светлина. Луната не е мъртва, както някои смятат.

Като се е отделила от Земята, с това Луната е намалила нейната скорост, да не се движи толкова бързо. Ако ние бяхме се родили на Земята в това време, когато тя се е движела толкова бързо, в три часа отгоре тя би ни изхвърлила вън от себе си, нямаше да живее спокойно. За да се уравновеси нейното движение, за да се увеличи денят и за да се намали движението, и за да стане Земята така достъпна за органически живот, както е сега, при тия условия, трябвало е Луната да се отдели по някакъв начин и да въздействува върху движението на Земята. Втората функция на Луната е, че всички ония нечистотии, които хората имат, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната ги е намалила 75 процента - тя поглъща нечистотиите на Земята. Като се създава втората Луна на Земята, няма да има никаква престъпност, втората Луна съвършено ще уравновеси движението на Земята.