ЗА ЦВЕТОВЕТЕ

3ад цветовете, зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената

Учителя

Да живее човек с Истината, значи да бъде заобиколен със светлината на Божествения Дух, който работи. Истината е едно велико течение, което слиза от царството на Виделината на божествените светове и в по-ниските светове образува краските.

Истината във физическото поле се явява в червената краска, основната краска на живота, гдето започва всяко органическо развитие.

Червената краска по естество е най-долната от краските, но същевременно тя е най-високата. Когато Истината слиза отгоре към физическото поле, ще произвежда такива вибрации в човека, каквото е състоянието му в момента. В най низшите проявления на червената краска се проявяват най-низшите организми. Тези низши организми всякога проявяват една сродна деятелност към тези человеци, с които имат сродство, и ако средата, в която живее човек е чрезмерно гъста, те от дъното на живота се стремят да излязат на повърхността, и колкото повече се сгъстяват долу, излизат към повърхността и вследствие на това се явяват разните болести.

Една невъзпитана воля често пада под червената краска със своите вибрации и се преобръща на една стихия, и за да се извади от това състояние, трябва да се употребява жълтата краска, която ще повдигне вибрациите на червената краска. Старайте се да гледате повече жълтата краска и да вникнете в съдържанието на жълтия цвят.

Ярко синята краска (Истината) е за духовния човек. Ясно червената краска (Любовта) е за сърцето и дробовете.Ясно жълтата (Мъдростта) е за умя. Ясно зелената (Правдата) за жлъчката и черния дроб. Цвят на узряло жито (Добродетелта) – краката.

Хората са минали през червения и оранжевия път, сега са в зеления цвят.

Разните цветове са свързани с разните състояния на човека. Когато човек е активен, червеният цвят доминира у него. То е негативната страна на една сила.Ако държите в ума си червения цвят, ще привлечете онези сили в природата, които ще ви предадат активността. Червеният цвят е средата, през която енергията минава. Тази жизнена енергия трябва да държите в ума си, да влезе вътре у вас, за да се ползувате от нея. Или по някой път се е насъбрала много енергия у вас и вие се дразните от нищо. За да премахнете туй чувство на раздразнение, трябва да държите в ума си синия цвят. Ясно синият цвят ще ви даде успокоение.

Безпаричието е липса на зеления цвят. За да имате пари, не е нужен само зеленият цвят, а и синият цвят, спокойствието.

Доброто разположение зависи от синия цвят.

Болният да носи червен цвят. Ако си малодушен, носи портокален цвят. Ако си глупав, носи жълт цвят. Ако си безверник, носи светло син цвят. Ако си немощен, носи виолетов цвят.

 

Как мислите, бялият цвят съединение ли е на всичките цветове?

Всичките цветове представляват условие да се прояви бялият цвят, той е отделен от другите цветове. Той не е един резултат.

Червеният цвят действува възбудително, зеленият - успокоително, особено на очите. Сините цветове действуват успокоително на нервната система.

Ако сте много здрав, носете бяло, но ако сте болен, бяло не носете. Бялото и черното са полюси.

Ако искате да забравите някои неща, носете черни дрехи. Ако искате да помните някои неща, носете бяло.

Всички цветове си имат свой смисъл, значение, хубост, цена.

Бялото - щедрост; черното - пестеливост.

Процесът на черния цвят е събирателен. Черният цвят е произлязъл от алчността на хората да събират всичко в себе си.

Ако разбирате законите на червения цвят, всички ще имате лице отлично, розово, красиво, изразително.

На главата може да слагате бяло, на врата - червено и синьо, на краката - черно, или тъмни цветове.

 

Топлината на червения цвят е около двеста милиона градуса, на портокаления - триста милиона градуса, на зеления - 400 милиона, на жълтия - 500 милиона. Колкото по-нагоре отивате, толкова повече топлината се увеличава. Най-после дохождате до такива цветове на топлината, на които нищо не може да устои. Червеният цвят се образува при негативната топлина на 200 милиона градуса, Ако започнете да увеличавате неговата температура, този цвят ще започне да излиза. Ако топлината на жълтия цвят се увеличава, нервната система не човека няма да издържи, т.е, частиците електрони, протони, неутрони, не могат да издържат на тази топлина и предизвикват разлагане на мозъка, или това явление го наричаме „мръдване на дъската”.

Тъй, както е устроен човешкият мозък, цветовете не предизвикват никаква реакция още. Обаче у светиите цветовете реагират върху тях, в техния мозък и излизат навън във вид на светлина.

Някой иска да си почине, нека употреби черния цвят. Иска ли да работи - да повика бялия цвят. Ако не знаеш как да повикаш бялия цвят, не можеш да работиш нито духовно, нито физически. Ако не знаеш как да повикаш черния цвят, не можеш да си почиваш нито духовно, нито физически, нито умствено. Бог, като направил първия ден, станело утро, станало вечер, явил се бялият цвят и черният. Работата и почивката дошли. Работата е благословение, почивката е привилегия.

Когато сте радостни, трябва да работите, когато сте скръбни, ще се молите, ще се уедините някъде.

Едно със сто нули след него и 3 накрая - това е образ не ултравиолетовите лъчи.

Ако работиш с ултравиолетовите лъчи на Любовта, никакви смущения няма да имаш. Тези ултравиолетови лъчи са единица със сто нули и три накрая. Знаете ли какво нещо е тази вълна? Тя прониква навсякъде. Тя няма никакво противодействие. Нищо не е в състояние да ù противодействува Тя минава и организира всичко Това един ден ще го опитате. Това, за което ви говоря, за да го опитате, ви трябват сто милиона години. За това се иска умът на херувими и серафими. Ние би трябвало да се радваме на това.

Червените лъчи на светлината се движат най-бавно. Има седем вида червени лъчи, които действуват върху човека. Някои от тях създават скандали в човека, най-малко неразположение създават.

Има три основни цвята: човешката любов е червеният цвят. Ангелската любов е жълтият цвят. Синият цвят е божествената любов.

Човешката любов създава формите на живота и движението. Жълтият цвят създава формите на разумността, на ума, областта, в която човешката мисъл може да се прояви. Синият цвят дава свобода.

Има известни тонове, с които се привлича червеният цвят. Червеният цвят носи със себе си тази материя, която е необходима за тялото.

Червеният цвят е на движението и живота. Живот без движение няма.

Дойде ли червеният цвят, усещате едно възбуждане, разширение, движение, горите и искате да запалите целия свят, всички да горят, никой да не мъжделее.

Зеленият цвят прибира нещата навътре, трупа, складирва. Човек, в когото този цвят преобладава, понякога се замисля какво ще прави с тоз товар.

Жълтият цвят идва на помощ - той разтоварва. Почне ли да мисли човек, той се разтоварва.

Жълтият цвят, ако се пренесе в организма, разстройва черния дроб. Много хора страдат от черен дроб, защото не мислят.

 

Червеният цвят дава подтик за живот, освобождава човека от известни ограничения. Червеният цвят има 428 билиона трептения, а оранжевият - 540 билиона трептения.

Зеленият цвят е цвят на материята. Най-силната отрова е зеленият цвят.

Като наблюдава известно време червения цвят (през призма най-добре), колкото и да е неразположен човек, неразположението изчезва, а анемичният ще подобри състоянието си.

Нервният да отделя зелените лъчи на светлината чрез призма. Когато иска да засили деятелността на своя мозък, човек да използува жълтите лъчи на светлината.

В синия цвят се посаждат семената на възвишените чувства, за да може чувствата да растат, цвят и плод да дадат.

Обезсърчен си, намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си с жълтия цвят, отдели жълтия цвят на светлината и така го направи, че да грейне в ума ти.

В понеделник ще се храните със зеления цвят. Във вторник ще се храните с червения цвят. В сряда с жълтия цвят. В четвъртък с ясно синия; в петък с тъмно синия и с розовия; в събота с черния, аметистовия, тъмно кафявия; в неделя с оранжевия.

Червеното ще те прегази. Бялото ще те очисти.

Бялият цвят казва: трябва да даваш всичко, каквото имаш.

Цветът всякога показва събрания капитал. Човек, който разбира, може да се ползува от лечителната сила на цветове те. Цветът не е само етикет.

 

Не бива дълго време да се гледа, който и да е от цветовете.

Ще съберете всичките цветове заедно, за да създадете равновесие в себе си.

Без червения цвят ще бъдеш малокръвен, бездеен, хилав, апатичен, без подтик, без жизненост, недоволен.

Бялият цвят дава, черният - взима.

Хубавите работи на трудолюбие, на любезност излизат от червения цвят. И всичките побоища, спорове, пак излизат от червения цвят. Леността, удоволствията, идват от червения цвят, но по-друг е червеният цвят.

Ако в човека не влиза червеният цвят, той няма да има сили да се движи. Ако портокаленият цвят не влезе, личността на човека ще остане недоразвита. Ако жълтият цвят не влиза в очите, умът остава недоразвит. Ако зеленият цвят не влиза, тогава неговото растене ще спре. Ако синият цвят не влиза, неговата вяра ще се атрофира

Светлината има отношение към целокупния живот на човека.

Още преди хиляди години хората са изучавали значението и силата на цветовете на светлината.

Има хора, които са проводници на червен цвят, има хора, които са проводници на жълтия цвят, има хора, които са проводници на синия цвят - три основни цвята. Има хора, които са проводници на смесените цветове. Те са повече от 400 цвята.

Цяла наука е да знаеш какъв цвят трябва да привличаш. Недоимъкът на цветовете може да си набавите от известни храни. Цветовете са форма на светлината. Светлината е носителка на божествената храна. Ако вие не знаете как да сгъстявате, да възприемате светлината, не може да бъдете нито умен, нито благороден по чувства, нито здрав. Трябва да имате знания, за да си служите с цветовете на светлината. Бог е светлина. Светлината е форма, по която Бог изпраща живота в света.

Ако вие разбирате червения цвят и го използвате както трябва, в него има толкова трептения, от които съвременните учени хора могат да се домогнат до безсмъртие. В червения цвят има ритмични трептения, те носят безсмъртие, но трябва да знаете точно времето за тяхното възприемане. Тези животворни лъчи на червения цвят, тези трептения съществуват и идват точно навреме. Стоиш ли под тях повече, отколкото трябва, въздействието ще е обратно. Ако се оттеглиш една секунда по-рано, пак няма да ви повлияе.

Червеният цвят е един път, по който енергиите вървят.

Всичките мисли стават с помощта на черния цвят. Черният цвят носи суровите материали, а бялият цвят – това са обработените материали. Страданието е един суров материал, който трябва да знаеш как да обработиш.

В черния цвят човек може да се спъне.

Белят цвят, каквото има го раздава.

Черният цвят казва: всичко, каквото Бог ми дава, аз го задържам.

Да копаете на нивата с мотиката, да пишете, да сте недоволни, това е все червеният цвят. Говорите, ритате, скачате, падате, ставате, това е червеният цвят. Човек умира, щом го няма червеният цвят. Той произвежда движението.

Жълтият цвят е свързан с ума. Образува се от златото. То е цвят на ума и с високи трептения. Щом този цвят стане само на лицето, човек вече е загазил, болен е, това е материалното състояние вече и всякога показва разстройство на черния дроб. Черният дроб е свърза с нисшите прояви на човека, със задната част на мозъка. Жълтият цвят, за който ви говоря, е свързан с предната част на мозъка, с мисълта.

Не ви върви, сиромаси сте, оскъдно се храните, мислете, за червения цвят, за портокаления, но най-много за зеления.

Във всяка едно трептение на цветовете е божественият Дух.

Божественият Дух, който е, който регулира трептенията на светлината и я прави достъпна за човешкия ум.

Един особен цвят имат хората, които мислят От тях радиира енергия - военният излъчва огненочервен цвят. Ученият е запален с жълтия огън. Религиозният е запален със синкав цвят, светията е запален със светлосиня до бяла светлина. Всички си имат ореол, една мека светлина. Тази светлина говори за характера. Когото сте неразположен, ореолът е тъмно червен. Когато мислите, ореолът е жълт и т.н. А когато дойдете да божественото, тогава имате блестяща светлина, в която хората придобиват смисъл и радост в живот. Това е светът на духа, на душата. Духът и душата, като два полюса, са облечени в божествена, меко светлина, която носи живот в себе си.

Бялият цвят показва щедрост, изобилие, това, което дава. Черният цвят е това, което само взима. Хубаво е да взимате и да давате. Човек във вземането трябва да бъде по-умен, отколкото в даването.

В черния цвят чувствата са по добре развити, отколкото в бялия. В черната пръст се ражда хубаво жито.

Синият цвят е разумно същество, зеленият цвят е друго разумно същество.

 

Червеният цвят показва теченията, които действуват в природата, Степента на цвета показва какви енергии са скрити в червения цвят. Червеният цвят е само една мярка. С червения цвят се измерват чувствата. Когато сте малокръвни. дръжте в ума си тази мярка.

Сутрин ще започвате с червения цвят, на обяд с жълтия, а вечер със синия.

Никога не носете цветове, които не обичате. Всички цветове са хубави. И черният цвят е хубав. Щом см нервно изтощен, носи черен цвят, той поглъща всичките лъчи, ако си много активен, носи бял цвят, той издържа.

Цветовете са в три октави, в три степени. В третата октава цветовете показват едно възвишено състояние, най-хубавите чувства, най-хубавия живот, който човек може да има, то е червеният цвят.

Истинският син цвят не сте го виждали. Ако го видите, той е може би сто пъти по-красив, отколкото го виждате на небето или в цветето, блика, блика светлина, синкава и чудна светлина.

Ще обичате и почитате всички цветове, защото здравето зависи от тия седем лъчи. Ако обичате само един цвят, нарушавате хармонията. Заедно съединени, тия цветове образуват светлината. Цветовете са кредитори. Цветовете се кредитират един друг Червеният цвят кредитира портокаления. Портокаленият кредитира жълтия и т. и.

Между червения цвят и основния тон на живота ДО има отношение Има един червен цвят като огън, гледаш ли го или се обливаш мислено с него. ще оздравееш. Хубаво е да се гледа разгорял се хубаво огън.

Трептенията на червения цвят са 428 билиона, на портокаления са 502 билиона, на жълтия - 516 билиона, на зеления - 560 билиона, на ясно синия - 604 билиона, на синия -669 билиона, на виолетовия - 730 билиона.

Обичате ли живота, ще видите, че той има един ясно ален цвят, една много приятна светлина. Щом живеете добре, тази светлина минава в съзнанието и причинява радост. Човек, който не може да гледа ясно червената светлина, той не е здрав. Човек, който не може да вижда ясно в съзнанието си портокаления цвят, не се е правилно индивидуализирал. Не вижда ли жълтия цвят, мозъчната система не е правилно развито Зелената светлина има отношение към стомаха, гърдите и мозъка.

В природата черен цвят не съществува в абсолютния смисъл на думата.

Червеният цвят е на страстите.

Червеният цвят е свързан с чувствата, с любовта. Той е проявление на един висш свят и е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе у вас висши вибрации, висш живот, но колкото повече слиза надолу от една гама в друга, той става все по-гъст, докато във физическия живот почва да действува възбудително, военолюбиво.

Сърцата на всички висши същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на земята.

Човек с добре развито око може да различава седем краски на червения цвят и разумно да се ползува от тях.

Жълтият цвят не съществува в природата, той е само отражение, до сега не се е проявил. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него чудеса можеш да направиш. Жълтият и червеният цвят за сега са само маски, не са истински образи. Зад всеки цвят седи една разумна сила във вселената.

 

Думата „обич” има розов цвят.

Ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър, при лекуване с него, например. Когато сте неразположени, трябва да знаете, от къде идва това неразположение и в кой цвят се намирате. Ако сърцето ви не чувствува правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят. Много хора страдат само от това, че са в дисхармония с някои от цветовете.

Страхът се лекува с жълтия цвят. Гневът – с розовия.

Мислете за цветовете - техните вибрации ще предизвикат успокоение.

Зеленият цвят понякога предразполага към фантазиране и мързел.

Всяка дума има свои специфични краски. „Любов”, произнесена с  най-малък брой вибрации, произвежда червен цвят. Това е любов по форма на една животинско състояние. Поизнесе ли и се думата „любов”във висш смисъл, произвежда бял цвят, бяла, мека светлина.

Цветът на Истината е необикновено светъл.

Жълтият цвят дава простор и успокояване на мисълта.

Светлите нюанси на цветовете действуват успокоително на нервната система, тъмните - обратно.

Синият цвят е среда за духовния живот на човека.

Зеленият цвят регулира магнетическите и електрични течения в човешкия организъм, свързан е с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, да се свързва със зеления цвят.

 

Виолетовият цвят има отношение към силата и волята. Цветът на омразата е черен.

Колкото повече чувството приема низш характер, цветът постепенно потъмнява, Не само чувствата имат специфични цветове, но и мислите.

Бялият цвят е символ на любовта и на чистотата.

Различните цветове са произлезли от желанието на човека да прикрие своите погрешки. в природата рядко съществуват естествени цветове, всеки цвят прикрива някакъв недостатък. Анемичният обича червения цвят, алчният обича зеления цвят; тези, които търсят лесния и лек живот, без мъчнотии и страдания, обичат синия цвят; грешните хора обичат синия цвят; които се стремят към мъдростта, обичат жълтия цвят.

В природата съществуват два основни цвята - бялият и червеният, от тях произлизат всички останали.

Цветът на лицето се определя от мислите. Черният цвят е земен. Когато лицето на човека почернее, това показва, че той е свързан със земята. Недоволството в човека предизвиква потъмняване на лицето. Когато честолюбието и тщеславието вземат надмощие, лицето потъмнява. Жълтият цвят на лицето е неестествен. Ще кажете, че светиите са жълти грамадна е разликата между лицето на светията и на честолюбивия човек. Посиняването пък показва, че кръвта му е нечиста. Щом кръвта е нечиста, устните на лицето посиняват.

Тонът  ДО  има  червен  цвят;  тонът  СИ  има  виолетов  цвят;  ЛА  -  син;  СОЛ - светло син;  ФА - зелен,  МИ - жълт;  РЕ - портокален.  Ако  някой тон  има  надмощие  в  организма,  и  цветът  на  този  тон има  надмощие.

 

Червеният цвят е готов всякога да дава.

Червените цветя задържат всички цветове на светлината, а отблъскват червения. Белите цветя отблъскват изцяло светлината, което показва, че не се нуждаят от светлина.

Черният цвят подразбира изключителен егоизъм. Червеният казва: Който ти се противи, отмъсти му. Портокаленият е едно голямо „Аз", гордият, индивидуалистът. Зеленият - материалистът.

Виолетовият – „ти имаш сила, но ще я държиш само за себе си, няма да я изразходваш за другите".

Много болести могат да се лекуват с цветовете. Когато в някой човек има идея да живее за Бога, тогава червеният цвят оказва добро влияние върху живота му.

Синята краска е на Духа и на Истината. Които я притежават, обичат хубавото. Само чрез синята краска вие може да изпълните стиха „Което е истинно, което е чисто, което е праведно, което е любезно, което е доброхвално - това размишлявайте."

Който е маловерен, нека предизвиква синята краска в себе си.

Силата идва от виолетовата краска. Благостта, смирението, почитта принадлежат на виолетовата краска.

Аметистовата краска е духът на благодатта и има по-високи вибрации от виолетовата и е също на смирението, светостта и радостта.

Когато искаме да помогнем някому материално, ще употребим всички стихове, които са за зелената краска от книжката „Завета на цветните лъчи", и тогава тези същества, които са в зелената краска, ще помогнат. Когато сте болни, послужете си с оранжевата и ясно червената краска. Когато изживявате някакво недоразумение, послужете си с жълтата краска, като цитирате всички стихове, които се отнасят до мъдростта.

Най-хубавите и естествени краски са дадени в дъгата.

При неразположение употребявайте розовата краска и съответните стихове от „Завета на цветните лъчи”.

В развитието си човечеството е минало първо през червения цвят, после през портокаления, сега е в зеления, след него ще навлезе в ясно синия цвят и ще завърши своето развитие в жълтия цвят.

Зеленият цвят не е лош, но като вземе надмощие над другите цветове се отразява зле върху човека.

Във всеки цвят природата е скрила известен род сили.

Чрез възприемане на червените лъчи на светлината човек може да си създаде здраво тяло, хубаво лице, добро настроение.

Сините лъчи на светлината са в състояние да премахнат меланхолията в човека.

Като влезе в черния цвят, човек се прибира в себе си и се приготовлява за работа.

Излишък от портокален цвят дава страха в човека.

Ако мразите някого, прочетете тези стихове от „”Завета на цветните лъчи”, които дават червената краска.

Освежаването влиза в зелената краска, ако тя е недостатъчна, се явява срамежливостта. Когато е в изобилие, развива любостяжението и скъперничеството.

 

Трябват ли ти пари, работи със зеления цвят.

Всички същества с натрупана червена светлина в тъмна гама са много активни и груби. В своята висша гама червеният цвят дава животворна сила.

Ако сърцето е болно - в дисхармония сте с червения цвят.

Вземете една призма, разложете слънчевите лъчи и съзерцавайте цветовете, които се получават, докато оживеят в съзнанието ви. Махнете призмата и се постарайте да си представите цветовете такива, каквито сте ги видели в призмата. Ще ги предизвикате в съзнанието си и ще се обливате с тях последователно, всеки ден с един определен цвят. В понеделник се обливайте със зелените лъчи на светлината; във вторник с червените лъчи; в сряда с жълтите; в четвъртък със светло сините; в петък с тъмно сини и розови; в събота с виолетови; в неделя с оранжеви.

Зелените лъчи на светлината стимулират растежа на клетките.

Ще обичате всички цветове еднакво, защото здравето зависи от тези седем цвята. Ако сте пристрастни и обичате само един цвят, нарушавате хармонията. Заедно съединени тия цветове образуват светлината.

Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, в другите светове - друго. В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. Всички същества, които по един или по друг начин са складирали тази светлина в кръвта си, са извънредно активни и груби. Нечистият портокален цвят дава съмнение, безверие. Нечистият жълт цвят, в низшите прояви дава използвачество, корист, всичко за лични облаги, сметкаджийство. Зеленият цвят е низша проява - съхнене, силна привързаност към материалното. Небесно синият цвят замъглен дава съмнение, безверие, тщеславие, диктаторство. В нечист вид, оттенък, тъмносиният цвят дава непостоянство. В нечист вид виолетовият цвят дава сила, но употребена само за лични облаги.

Червеният цвят от своя страна е съставен от седем цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни, съответно да се разгадаят. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използува всяка една от тях според нейните качества, той ще се почувствува напълно ободрен и обновен.

Понякога в организма на човека става едно подпушване, което може да се лекува с мислено обливане на тялото със сините и жълтите лъчи на светлината, приемани направо от слънцето, но трябва да знае под какъв ъгъл да отправи погледа си. После тази слънчева светлина ще я приемате през клепачите си, тогава е приятна и действува лековито. Сутрин от 8 часа до 9 часа са много лековити, но този метод е по-труден. Методът с призмата е най-лесен. Всичко е въпрос на концентриране.

 

При лекуване с цветните лъчи при всички случаи първо се четат седемте лъчи, страница 5, 6, 7 от „Завета на цветните лъчи", после белите лъчи от страници 60 и 61.

Понеделник се четат зелените лъчи - страници 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53 и 54 до сини лъчи и 60 страница.

Вторник - червени лъчи - стр. 8, 9, 10, 11, 46, 49 и 60.

Сряда - жълти лъчи - стр. 18, 19, 20, 21, 51, 52, 53 и 60. Четвъртък - сините лъчи - стр. 30, 31, 32, 55, 56 и 60.

Петък - розови лъчи - стр. 12, 13, 14, 49 и 60.

Събота - виолетови лъчи - стр. 33, 34, 35, 56, 57 и 60.

Неделя - аметистови лъчи, теменужни - стр. 35, 36, 37, 38, 57 и 60.

През всички дни оранжевите лъчи на светлината като душ, за лекуване.

Обливане с цветовете и произнасяне съответните стихове от „Завета на цветните лъчи”.

За здраве, бодрост, жизнерадост, жизненост, живот се четат червените лъчи.

За индивидуализиране, за творчество, за победа, за изява се четат портокалените лъчи (оранжеви).

За ум, паметливост, знание, освежаване, изглаждане на недоразумения се четат жълтите лъчи.

За растене. прогрес, благополучие, свежест, почивка, изобилие, богатеене се четат зелените лъчи.

За вяра, спокойствие, чест, достойнство, единство, за разрешаване на духовни въпроси, за верност се четат сините лъчи.

За нежност, красота, деликатност, обич, топлота, благост се четат розовите лъчи.

Христос живее в светло розовата краска.

За сила, твърдост, могъщество, възстановяване се четат виолетовите лъчи.

За пълнота, благословение, почит, жертвеност се четат диамантените лъчи.

За чистота, щедрост, съвършенство и ограждане от злото се четат белите лъчи, а светлите лъчи за връзка с Бога и седемте Духове Божии да се четат постоянно.

Тъмните и неясни нюанси на тези краски са с отрицателни влияния, а светлите, ярките, висшите трептения на тези лъчи имат положително влияние, с тях ще се лекувате. Преди всичко човек трябва да се постави във възприемателно и съсредоточено положение, за да стане проводник на висшите трептения на цветните лъчи.

За лекуване, подмладяване, освежаване, усъвършенствуване, за развиване на добродетели, служете си с цветовете и стиховете, които са от Книгата Господня така наредени, че при внимателно и благоговейно прочитане, може да постигнете това, което желаете.

Тези стихове са думи на Господа и на Христа, затова, като ги употребявате, вие ще имате сила.

Стиховете от Господнята Книга образуват лъчите на светлината, потребни за всички. В светлината е животът. Със светлината идват всички добри духове Работете с първите седем краски, защото с аметистовата, диамантената, бялата и светлата по-мъчно се работи. Аметистовата краска има по-високи вибрации от виолетовата. Когато влезете в пълна хармония с тези стихове, у вас ще се образува нова сила.

Най-хубаво е всеки от вас да си има по една призма, дълга около половин метър и широка 20 см, да я постави е стаята си и от нея да изважда чистия цвят, който за момента му е необходим, било за лекуване, било за изглаждане на недоразумения,

В действителност лъчите са далеч по-красиви, но понеже тях не ги виждаме, ще си служим с тези от призмата.

Библията има всички цветове. Освен седемте цвята съдържа и други цветове.

Светло синята краска е на Духа на Истината. Хората не са още готови за светло синята краска. Само чрез синята краска може да размишлявате върху стиха: „Което е истинно, което е чисто, което е праведно, което е любезно, което е доброхвално - това размишлявайте."