Учителят за числата

"Който иска да придобие знание и мъдрост,
трябва да разбира значението на числата…"


Учителят отдава голямо значение на числата. Той казва: “Всичките хора в света представляват живи числа. Всяко живо число е свързано с разумно същество. Вън от човека числата не съществуват. Те са дейността на човешкия дух. И в божествения свят има числа. Човек е една математическа формула. Когато приведем тези числа в букви, ще разберем смисъла на живота, ще разберем как трябва да се живее и какво е написала природата. За да бъде човек щастлив, той трябва да разбира науката за числата.”
Във вселенски мащаб Учителят дава обобщената истина че: “Всички прояви, които се забелязват в светлината и в тъмнината, се дължат на отношението между числата.”
Значението на числата трябва да се познава от ученика понеже те представляват практически метод за преодоляване на противоречия. Според Беинса Дуно:
“Дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчение, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Единицата е разумният принцип, двойката е Любовта, която гради; тройката – истината. Когато кажете, че трябва да изпълнявате волята Божия, изговорете в себе си числото 123 в което е скрита идеята – Бог е Любов, мъдрост и истина. Като работите с числото 123 вие се свързвате със съществата от възвишения свят, като работите с числото 456, се свързвате с чувствата на благородните същества от духовния свят, като работите с числото 789 се свързвате с добрите и работни хора на земята.”

Числата:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10