Числото 5

Човек е числото пет /5/

5 означава човек, който вече е индивидуализиран. Човек в своето развитие сега на земята минава през числото 6.

Петицата е число женско, пасивно, съдържа мекота, отзивчивост, силно въображение, никога незадоволено.

5 – човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи божественото.

Числото пет всякога взема. Прегърнеш някого, хванеш го – това е все вземане, Меркурий.

5 – има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата – милва.

Числото 5 представлява човека на добродетелта, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които е минал човек в органическия свят.

Числото 5 е число на работа и на промени. Българинът има слабост към петицата.

Числото 5 обърнато, е като сърп, с който може да се жъне.

Петорката е път на освобождаване. Петорката е пентаграма.

Никога не давайте пет стотинки или пет лева на просяк. Число, в което петицата е в началото /5, 50, 500 и т.н./ не е благословение.

Числото 5 – принцип на противоречията.