Числото 2

В числото 2 винаги ще намерите безпорядък. От числото две не искайте ред, порядък.

Числото две показва движението на човешкия живот отзад напред към очовечаване.

Има ли двойка в живота, всичко има.

2 – от един висш свят се влиза в един нисш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката. Ако имаш числото 2, винаги го умножавай.

Понеже числото 2 представлява жената, нямате право да се произнасяте за характера и. За числото 2 не казвайте нито добро, нито лошо, както Бог е премълчал – не се е произнесъл за втория ден.

2 е числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси. То е неззавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2.

Числото 2 представлява божествената съкровищница – богатствата, които Бог раздава. Но там, дето има богатства, всякога има спорове.

2- егоизмът в човека, който е причина за спорове, неразбиране и т.н.

Двойката е приложението на Любовта. Най-трудното число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе, и работата на числото две е незавършена. Незавършен процес е числото две.

2 – фатално и скандално число.

2 – винаги взема, а не дава. Това, което те изгаря, е числото две.

Числото 2 е, което помага.

Числото 2 може да разреши споровете.

Числото две е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. 2 – да оцените туй, което ви се дава, и да знаете как да се ползувате от даденото.

Числото 2 е впрегнало всички хора на работа.

2 означава: или добре ще се учиш, или ще се мъчиш. Мъчението на 2 е долу, дето се пресичат двете линии – там стават всички катастрофи.

Двойката е най-мощното число. То е врата, през която можеш да влезеш и да излезеш. С две може да се работи.

В Писанието е казано, че Господ не се е произнесъл за втория ден, че е добър, но е мълчал 2 е число на Мъдростта.

Числото 2 представлява еволюцията на нещата.

Числото 2 е закон на любовта.

Числото 2 е неустойчиво. Тo няма равновесие.