Числото 1

Първото число е Господ – първото същество, което е създало света.

Когато говорим за числото едно /1/, всякога подразбираме тази първична причина, която подтиква всички същества към разумност.

Едно е най-голямото и най-доброто число. Това е число, което дава.

Единицата означава неизменното начало на нещата. Трябва да я разбирате основно – тя е Божията Любов.

1 е божественото начало у нас.

С числото 1 се е появило и второто лице – Правдата, която има съотношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявaт. И то е числото две /2/ - всичките си погрешки ние приписваме на това число.