Числото 4

Числото четири /4/ означава човека в неговото животинско състояние.

Числото 4 сега влиза в света и още не се разбира.

Числото 4 е божествен процес, процес на прецеждане, пречистване, на чистилище.

4 – волево число. В това число няма топлина. То е земно.

4 – човекът, който прилага. 4 – символ на справедливост. Вертикалната линия е божественото, а хоризонталната – човешкото.

4 – зима. Няма условия за външна работа.

Когато човек влезе в закона на числото 4, той вече не може да остане на едно място, непременно трябва да се готви за пътуване – път му предстои.

Числото 4 е число на мисълта.

Страданията са до числото 4. След 4 идва друг живот.

Числото 4 символизира Божията Правда, пред която хората не могат да издържат.

Четворката – число на движение.