Числото 3

Числото 3 е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото.

Числото три съдържа в себе си трите велики добродетели – Любовта, Мъдростта и Истината, знанието, живота, свободата.

3 – спасително число.

Числото три – закон на равновесие. Докато човек мисли, пази равновесието си.

3 – съединени надеждата, вярата и любовта, за да работят заедно.

Ти не можеш да бъдеш умен и добър, ако не разбираш законите на числото три.

Тройката е производителна сила в природата.