Числото 9

Числото девет /9/ е числото на възвишеното, на всички възвишени духове, които са страдали и дохождали тук, на земята, да работят.

Да бъде светлина във вашите умове, мирът Божий да царува във вашите сърца и Духът на Бога да се всели във вашите души – това е целта на деветото число.

Деветото число изразява трите принципа – единосъщна и неразделна или първо – Светлината, второ – Мирът и трето – Духът на Хио – Ели – Мели – Месаил. Със Светлината ще познаете не проявения Бог. С Мирът ще влезете в закона на животворящата сила и с Духът Божий ще проникнете в невидимото.

9 - това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимите, Серафимите и Херувимите, за да ви обгърнат в необятната светлина на Бога.

Светлината, която е началото на числото девет, трябва напълно да завладее вашите умове.

Аз правя един триъгълник върху сърцата ви и ви написвам деветото число в средата на линията на деветото число /9/, поставям животворящия Дух на моя Отец.

9 показва различните възможности у човека за доброто и злото.

9 – човешката глава, проявеният човек, резултат на творческия принцип, чрез който се проявява божествената сила в света.

9 – крайният резултат на всеки живот….

9 изисква съвършенство.

9 - показва външните резултати до които можеш да стигнеш.

9 - човекът, който мисли.

Числото 9 е един завършен резултат, един божествен цикъл. От него човек може да се ползува. Онези, които са се занимавали с тайните науки, които са казвали 153 риби, подразбирали са една от великите тайни.

Числото 9 е в триизмерния свят.

Числото 9 по съчетание на вътрешните сили е по-силно от външната среда.

9 съдържа всички добродетели. Човешката глава представлява числото девет. То е резултат на божествения принцип в света.

9 е крайният резултат на всеки живот.

Числото 9 представлява човешки порядък. Като дойде числото 9 - не отлагай. Отложиш ли, ще дойде нещастието. При 9 не се философствува.