УЧИТЕЛЯ     ПЕТЪР      ДЪНОВ

 

 

 

 

 

 

за   числата,

буквите

и   цветовете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбра:     Лалка  Найденова   Кръстева

 

 

 

 

 

                          ЗА   Ч ИСЛАТА   

И в божествения свят има азбука, има числа. Всичките хора в света представляват живи число.

Човекът е една математическа формула. Той е направен само от числа. Когато приведем тези числа в букви, ще разберем смисъла на живота, ще разберем как трябва да се живее и какво е написала природата.

За да бъде човек щастлив, той трябва да разбира науката на числата. Съществува наука за числата, върху която е съграден целият Космос. Всички прояви, които се забелязват в светлината и в тъмнината, се дължат на отношението между числата. Всички групирания, всички съединения и разединения между народите се дължат на отношенията между числата. Устройството на мозъка, на дробовете и на стомаха на човека са резултат на различни отношения И на различни съчетания между числата. От способността на числата да се групират по различен начин се създават хармонични и дисхармонични съчетания.

Чрез числата може да си обясните всички състояния, през които минавате.

Вън от човека числата не съществуват. Те са дейността на човешкия дух. В този смисъл числата крият творчески сили в себе си.

Числата изразяват идеи, идеите изразяват числа. Всяко число си има особен характер, особено значение.

Който иска да придобие знание и мъдрост, трябва да разбира значението на числата - всяко живо число е свързано с разумно същество.

Ето една хубава задача: да изучите произхода на всяко едно число. Освен количествени величини, числата представляват още и силово съдържание и крият дълбок вътрешен смисъл.

Първото число е Господ - първото същество, което е създало света.

Когато говорим за числото едно (1), всякога подразбираме тази първична причина, която подтиква всички същест­ва към разумност.

1 - най-голямото и най-доброто число. Това е число, което дава.

Единицата означава неизменното начало на нещата. Трябва да я разбирате основно - тя е Божията Любов.

1 е божественото начало у нас.

С числото 1 се е появило и второто лице - Правдата, която има съотношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото две (2) - всичките си погрешки ние приписваме на това число.

В числото две винаги ще намерите безпорядък. От числото две не искайте ред, порядък.

Числото две показва движението на човешкия живот отзад напред към очовечаване.

Има ли двойка в живота, всичко има.


2 - от един висш свят се влиза в един низш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката. Ако имаш числото 2, винаги го умножавай.

Понеже числото 2 представлява жената, нямате право да се произнасяте за характера й. За числото 2 не казвайте нито добро, нито лошо, както Бог е премълчал - не се е произнесъл за втория ден.

2 е число на красивите, мъчни и прогресивни процеси. То е незавършен процес. Всички спорове се дължат на чис­лото 2.

Числото 2 представлява божествената съкровищница - богатствата, които Бог раздава. Но там, дето има богатства, всякога има спорове.

2 - егоизмът в човека, който е причина за спорове, неразбиране и т. н.

Двойката е приложението на Любовта. Най-трудното число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе, и работата на числото две е незавършена. Незавършен процес е числото две.

2 - фатално и скандално число.

2 - винаги взема, а не дава. Това, което те изгаря, е числото две.

Числото 2 е, което помага.

Числото 2 може да разреши споровете.

Числото две е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. 2 - да оцените туй, което ви се дава, и да знаете как да се ползувате от даденото.

 


Числото 2 е впрегнало всички хора на работа. 2 означава: или добре ще се учиш, или ще се мъчиш. Мъчението на 2 е долу, дето се пресичат двете линии - там стават всички катастрофи. Когато пишете 2, стават катастрофи.

Двойката е най-мощното число. То е врата, през която можеш да влезеш и да излезеш. С две може да се работи.

В Писанието е казано, че Господ не се е произнесъл за втория ден, че е добър, но е мълчал. 2 е число на Мъдростта.

Числото 2 представлява еволюцията на нещата.

Числото 2 е закон на любовта.

Числото 2 е неустойчиво. То няма равновесие.

Числото три (3) е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божеството.

Числото три съдържа в себе си трите велики добродетели - Любовта, Мъдростта и Истината, знанието, живота, свободата.

3 - спасително число.

Числото три - закон на равновесие. Докато човек мисли, пази равновесието си.

3 - съединени надеждата, вярата и любовта, за да работят заедно.

Ти не можеш да бъдеш умен и добър, ако не разбираш законите на числото три.

Тройката е производителна сила в природата.

Числото четири (4) означава човека в неговото животинско състояние.

Числото 4 сега влиза в света и още не се разбира.

Числото 4 е божествен процес, процес на прецеждане, пречистване, на чистилище.

4 - волево число. В това число няма топлина. То е земно.

4 - човекът, който прилага. 4 - символ на справедливост. Вертикалната линия е божественото, а хоризонталната -човешкото.

4 - зима. Няма условия за външна работа.

Когато човек влезе в закона на числото 4, той вече не може да остане на едно място, непременно трябва да се готви за пътуване - път му предстои.

Числото 4 е число на мисълта.

Страданията са до числото 4. След 4 идва друг живот.

Числото 4 символизира Божията Правда, пред която хората не могат да издържат.

Четворката - число на движение.

Човек е числото пет (5).

5 означава човек, който вече е индивидуализиран. Човек в своето развитие сега на земята минава през числото 6.

 

Петицата е число женско, пасивно, съдържа мекота, отзивчивост, силно въображение, никога незадоволено.

5 - човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи божественото.

Числото пет всякога взема. Прегърнеш някого, хванеш го - това е все вземане, Меркурий.

5 - има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата - милва.

Числото 5 представлява човека на добродетелта, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които е минал човек в органическия свят.

Числото 5 е число на работа и на промени. Българинът има слабост към петицата.

Числото 5 обърнато, е като сърп, с който може да се жъне.

Петорката е път на освобождаване. Петорката е пентаграма.

Никога не давайте пет стотинки или пет лева на просяк. Число, в което петицата е в началото (5; 50; 500 и т. н.) не е благословение.

Числото 5 - принцип на противоречията.

Шест (6) - закон на еволюцията, който показва отношени­ето на човека към животните и че трябва да сме милостиви към всички същества. Това число е създадено от 2 по три, в него са майката и синът. Следователно, шестицата включва всичките същества.

 


6 - закон на развитие, на прогрес.

6 - това е човекът, разумът. Съзнанието на човека да стане жива душа дойде в шестия ден. В шестия ден стана поляризирането мъж-жена.

При 6 вярваш на всичко, живееш в илюзии.

6 - много кръшка, обича да лавира.

6 - принцип на илюзиите.

Числото седем (7) е като 6, само с прибавено послушание.

7 - закон на съвършенство; 7 - число на пълнотата.

7 - почивка. Почивката е ден на изобилие, ден на любов.

7 е свещено число. В седмия ден Господ си почива. Почивката винаги показва едно изобилие. Всякога разумното в света е почиване.

7 - число на луната; на пълнолуние.

Коя е причината, че всички се спъват в числото 7? То е много старо число - който си позволи да излезе от числото 7, една съчица да вземе, убиват го с камъни. Ако кажете една лоша дума, веднага на въжето ще увиснете. Такова е числото 7, никому не прощава. Евреите, които взеха числото 7 за свещено и като начало на леточисление, виждате, че няма народ, който да е страдал толкова много, колкото евреите. Строго число е седмицата. Евреите не го разбираха. А числото 1 още по-малко го разбираха.

7 е чисто число, чистота отвътре, красота отвън.

 


7 - знак на пълнота. Това число изразява хармоничното отношение на човека към света.

Числото осем (8) е смирението. 8 е трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата. 8 е число на затвор, на ограничения. Това число е последното, на което можете да разчитате. Когато човек иска да се смири или да смири някого, дава му нещо (я орехи, я друго, но на брой 2, 4 или 8), а Господ, когато дава богатство на човека, това значи, че иска да го смири.

Числото 8 означава най-големите страдания, допустими за човека. Лошият човек може да се изправи пред числото 8 -  то е число на безконечността, на вечността.

Дойдете ли до числото 8 в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. За да се справите с тези условия, очите ви трябва да бъдат отворени на четири и съзнанието будно.

Числото девет (9) е числото на възвишеното, на всички възвишени духове, които са страдали и дохождали тук, на зе­мята, да работят.

Да бъде светлина във вашите умове, мирът Божии да цару­ва във вашите сърца и Духът на Бога да се всели във вашите души - това е целта на деветото число.

Деветото число изразява трите принципа - единосъщна и неразделна или първо - Светлината, второ - Мирът и трето - Духът на Хио-Ели-Мели-Месаил. Със Светлината ще  познаете непроявения Бог. С Мирът ще влезете в закона на Животворящата сила и с Духът Божии ще проникнете в невидимото.

9 - това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимите,

 


Серафимите и Херувимите, за да ви обгърнат в необятната светлина на Бога.

Светлината, която е началото на числото девет, трябва напълно да завладее вашите умове.

Аз правя един триъгълник върху сърцата ви и ви написвам деветото число в средата на линията на деветото число (9), поставям животворящия Дух на моя Отец.

9 показва различните възможности у човека за доброто и злото.

9 - човешката глава, проявеният човек, резултат на творческия принцип, чрез който се проявява божествената сила в света.

9 - крайният резултат на всеки живот. 9 - изисква съвършенство.

9 - показва външните резултати, до които можеш да стигнеш.

9 - човекът, който мисли.

Числото 9 е един завършен резултат, един божествен цикъл. От него човек може да се ползува. Онези, които са се занимавали с тайните науки, които са казвали 153 риби, подразбирали са една от великите тайни.

9 - това е човечеството. Числото 9 е в триизмерния свят.

Числото 9 по съчетание на вътрешните сили е по-силно от външната среда.

 


9 - съединение на физическия, духовния и божествения живот в едно. Това е голяма работа, която ще ви научи как да проявите божественото.

9 съдържа всички добродетели. Човешката глава представлява числото девет. То е резултат на божествения принцип в света.

9 е крайният резултат на всеки живот.

Числото 9 представлява човешкия порядък. Като дойде чис­лото 9 - не отлагай. Отложиш ли, ще дойде нещастието. При 9 не се философства.

Числото десет (10) е число чудо. Страданието е едно чудо, понеже не си го очаквал. Страданието е урок. Ако не си го разбрал, не можеш да се ползуваш.

10 – тук са събрани всички условия, но липсва само един малък подтик.

Числото 10 създаде всичките тайни на Битието.

Числото 10 е крайният резултат. От 10 нагоре влизате в друг свят.

10 - най-хубавото космическо число; внася ред и порядък.

Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката душа от най-ниската до най-високата степен.

10 е число на положителните творчески енергии.

10 - това значи да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля. Единицата е Бог, а нулата - условията, при които човек може да се развива.

 


10 – показва ония възможности, при които човек може да се развива и изявява.

Числото единадесет (11) се състои от две единици и представлява вечната борба в света. Това са двата Бога, които воюват. Първият Бог е дълготърпелив спрямо другия, който иска да го завладее и понеже две единици никога не се побеждават, борбата между тях е вечна.

11 – двама генерали без войска.

Числото 11 е разумно. Ако отиде човек при Бога с това число, ще получи голямо благословение.

11 – число на борба, на компромиси.

Числото дванадесет (12) е завършване на еволюцията.

Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот.

В числото 12 имаме предимство на мощните сили в природата, а в 21 имаме меките сили, които работят. 12 е число на хармония. При 21 трябва да се подчинявате. В астроло­гията имате 12 зодии и 12 дома. От тях колко са на едното и колко са на двете? 6 дома са на едното и 6 дома - на двете.

12  - спасително положение.

12 - в това число преобладаващо влияние има мъжкият принцип.

12 - показва пътя, по който вървят майката и бащата. Те не вървят успоредно, но точно противоположно» Положителното  отгоре, отрицателното - отдолу. Така и сърцето, и умът вървят в две противоположни посоки. Пътят на сърцето е един, а пътят на ума - друг.

Числото 12 е израз на разумността. Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля живота.

Числото 12 играе важна роля в живота. Имаме 12 месеца, 12 зодиака, 12 израелски племена, 12 врати в Откровението на Йоана и т. н.

Числото 12 показва методи, сили, чрез които човек може да работи, да се развива. Ако някой боледува, трябва да се лекува с елементите на тези сили.

12 - число на благоприятни условия. Бащата и майката са тук, а синът го изпращат от дом в дом, да учи.

За да се реализира каквато и да е ваша идея, ви трябват 12 часа.

Числото тринадесет (13) - това е вярата, че от всички страдания ще бъдем освободени чрез приобщаване към Господа и че ще му благодарим за тези две крилца, които ни е дал.

В числото 13 имате една киселина, едно противоречие.

Защо числото 13 е нещастно? Нещастието е там, че то представлява дом, дето майката е заминала на онзи свят, или дъщерята, или синът. Бащата е там, но майката я няма. Майката върши всички работи, благородна е, но я няма и затова всички в къщи скърбят. Децата са въшлясали, няма кой да ги чисти. Любовта я няма при числото 13.


Числото 13 е насилие.

И крадците се страхуват от числото 13. Тури съкровищата си под номер 13 и никой няма да влезе вътре.

Умира някой - то е числото 13.

Отрязват ти ръка или крак - то е числото 13. Оглупял си - това е числото 13. Всичките нещастия в света произтичат от числото 13. Не че числото ги ражда, но онези божествени сили, които раждат и благата - ги няма. Има една дисхармония.

Опасна работа е числото 13. При числото 13 седи най-голямата змия, с най-силната отрова.

Ева влезе в числото 13, а беше забранено там да се влиза, клъвна я змията, не трябваше да влиза. Падението стана от безлюбие. В числото 13 трябва да влезнат най-силните, най-умните, гениалните, светиите. То не е за невежите хора -те да стоят далеч от него.

13 - положение на кокошка, която я варят в тенджера.

13 - това е най-опасното число.

13 е преобладаващото влияние на мъжкия принцип.

13 - крайно фатално число. 13 - божествено число.

13 - число на кражбите, на обирничеството в света.

13 - статично число. Най-прогресивното число, има сила да се увеличава, да прави чудеса. Христос боравеше с числото 13. Всеки, който се намира в числото 13, винаги ще го сполети една голяма катастрофа на физическото поле. В духовния свят този закон не работи.


Числото 13 мяза на отрова. Нещастията идват с числото 13.

За личния живот числото 13 е фатално, за общия живот числото 13 някой път е щастливо.

Числото 13 представлява дом без майка. 13 е число, което разрушава.

Всеки човек, който е роден в 13-та година, в 13-ия ден, в 13-та лунна фаза, в 13-ия час, в 13-та минута, той се намира пред трудни задачи, които разумно трябва да реши.

Числото 13 няма милост към нищо, то руши, но и създава. Искате ли да се справите с енергиите на това число, турете любовта за основа на живота си.

Числото четиринадесет (14) представлява два пъти числото 7. То е мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи, всичките животни, които са искали да придобият знание и мъдрост, тази сила, която е направила това чудо, е мъдростта. Всичките сили, които работят в полето на мъдростта, си имат свой ръководител.

14 - число на самопожертвувание.

В 14 имате две положителни числа и двете са киселини.

14 е закон на жертва.

Числото петнадесет (15) е положение на роб. При числото 15 силата на злото е най-голяма.

15 – разклащане на трона на дявола.

 


15 - число на промени, на разклащане, разколебаване основите на нещата.

15 - число на катастрофи. То разклаща основите на всичко старо и криво.

16 - число на сърцето.

16 - число на изхвърляне на всички недъзи, които имате. Ще изпъдите дявола от себе си, няма да имате вземане-даване с него.

18 - число на егоизъм, число на престъплението.

18 - несретно число и тези, които имат път на живота това число или са родени на това число, са несретници.

Земята се движи с бързина 19 километра в секунда. Числото 19 спасява човечеството от големи катастрофи, които би могла да преживее земята.

Единицата показва пътя, по който идват божествените благословения, а нулата показва възможностите.

Когато се прибави към 1 отдясно 0, получава се 10,10 плюс 5, плюс 9 е равно на 24. 24 е законът на човешкия живот, а 3 е закон на равновесието.

Знакът на лошия човек е 666 - кораб без кормило. Нулата е движение, което отива отзад на кораба. Три шестици (три по шест) е равно на 18 - липсва нулата - кормилото, което движи кораба. Кораб без кормило, което да направлява пътя, всякога ще се случват катастрофи в живота.

Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, Человек и Духът.Числото 70 съдържа в себе си думата „благодат", т.е. всички условия, при които човек може да се развива.

Числото 800 означава победа, държава и царството Божие, победа над злото.

Едно време, преди да се яви Ева, Адам имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, тринадесетото, и каза на Адам: „Бъди внимателен с числото 13. То е едновременно число на правдата и на злото в света."

3 - божественият брат.

9 - братът, който ръководи цялото човечество.

33 - число, което примирява брата и сестрата. Умът и сърцето работят в хармония. Числото 33 е подобно на 66, което е число на илюзии. 33 - число на заблуждения.

Сърцето има 72 удара. 7 плюс 2 е равно на 9 - марсово число, воюване.

Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля не­щата, която носи безсмъртие.

20 - това число за българите е така динамично, както за европейците е числото 13. Има динамични числа, както и динамични мисли. Едно число е динамично, когато то влиза в самия живот. Аз различавам числа, които дават нещо от себе си, и числа, които възприемат.

Числото 6 показва, че се намираш пред много пътища и се чудиш кой път да хванеш.

16 години е крайният предел, до който може да бъдеш роб някъде. След това или се освобождаваш да живееш  свободно, или заминаваш за другия свят. Повече от 16 години не можеш да бъдеш роб.

Щом числото 9 в моя живот работи, аз го считам за щастливо число, като число извън физическия свят. 9 принадлежи на един по-висш порядък от същества, които се интересуват от твоята среда. Когато ти се намираш в нужда, те се интересуват от теб и помагат, ако си в нужда.

1 - строго число. 2 - по-меко. 5 - променчиво число - въобразявате си неща, които много рядко стават.

1  - мерило на нещата.

2  - закон за примирение на противоречието.

3  - закон на равновесие.

4  - закон за стабилността в живота.

 

1  - изворът, от който си излязъл.

2  - пътят, по който си тръгнал.

3  - мястото, до което си дошъл, най-близката станция.

4- затворен кръг. Обикаляш като кон на хармана. Щом вършееш, и камшик ще има.

Ако не можеш да си намериш работа или служба - пиши 2.

Работиш някъде, но не ти плащат - пиши 3.

Липсва ти нещо - пиши 4.

Не знаеш как да направиш добро - пиши 5.

Не знаеш хубаво да говориш - пиши 6.

2 - венозната кръв.

7 - артериалната кръв.

27 - процес на кръвообращението.

2 - нажежено желязо - не го пипай.

 

Щом си в числото 2 навсякъде ще имаш противоречия. Ако имаш нос 7 см. ще искаш всички около теб да работят, пък ти да си почиваш. Ако имаш нос 2 см - нищо не можеш да завършиш - оттук почнеш, оттам почнеш, то нищо.

23 - число на раздора. Човек, който има това число за път в живота, в ума, сърцето и волята му има постоянна бъркотия.

2 постоянно бърка каши, а 3 примирява. Има в 23 постоянно размирие и примирие, постоянно смущение за нищо и никакво.

Числата от 1 до 10 имат особен смисъл, но трябва да знаете как да ги употребявате. И другите числа имат свой смисъл, но те вече са съставени от първите десет.

1 - ум; 2 - сърце; 3 - воля.

123 е хубаво число. Имате причината, имате основата, имате и добър резултат.

123 - три октави в музиката.

8 - число на слънцето. 868 - троичното слънце.

800 - означава победа над злото.

7 - число на проявлението. Разпределя чрез цикли»

Цикълът от 13 години се отнася към определени магнетични промени в човешкото тяло.

Ако 1 имате за път на живота - човек излиза от колективното и съзнава за пръв път себе си.

6 - голямо вътрешно неспокойствие, 1

24 - добро щастие; духовни сили; протекция.

 


5 - неспокойно търсене на разбирателство.

8  - озарение на душата от трансцедентална мъдрост.

28 - силна вяра в провидението.

9  - всеотдайност; напразно изразходване на енергия.

11 - творческа сила; себеконтролиране. Вътрешна светлина.

27 - желание да направиш впечатление на другите с високото си обществено положение.

27 - тиха вътрешна сила; умствено здраве. Самотност.

5 - търговия; постоянно вътрешно напрежение. Сега така - след малко - иначе.

37 - много активно и динамично число.

27 - 2 - божествената майка на нещата.

7 - божественият баща.

2 астрологически е на луната, а 7 - на Сатурн, в него има един завършен процес.

8 числата от 1 до 10 числата 3, 6 и 9 са резултат.

1, 4 и 7 - това са положителните сили, които работят; действащи киселини. 2, 5 и 8 са основи. При числото 2 двама се карат.

При числото 5 петима се карат, а при 8 - осмина се карат. При 1 - един работи. При числото 5 - сърцето работи, а при 1 - Бог работи.

1 е най-мощното число. 

0 е още по-мощно.

3 е по-мощно число от 6.

С 3 се върши повече работа, отколкото с 6.

1 - иска да живее; 6 - иска да се удоволства; 5 - иска пари за търговия; 7 - положително число, число на задълбочена работа.

Страданието произтича от числото 2. Щом страдате -имате да давате. Числото 3 е на Юпитер - показва достойнство.

1  - това е правата линия в котвата (символ на надеждата)

2  - хоризонталната линия на котвата

3  - кръгът отгоре на котвата, условията, които са дадени за развитие.

Числото 29 е число на противоречие. Числото 2 представлява божествен принцип, който иска да се приложат нещата, които трябва. Ако не се приложат както трябва, идва едно от най-големите нещастия. Числото 9 представлява човешкия порядък, дошъл си до края на един човешки порядък. Като дойде числото 9, не отлагай. Отложиш ли, ще дойде голямо нещастие.

123 - това са бащата, майката и детето. Числото 123 е много съдържателно.

Силата е в 1, възможностите-за движение са в 2. Числото 2 е основата. То трябва да бъде издръжливо, ус­тойчиво число. Числото 2 трябва да се смири. То е животинското състояние за човека. Числото 2 трябва да се подчини на разумното, да стане основа, върху която трябва да се гради разумното.

Числото 3 не е хармонично. Числото 4 е за предпочитане. То е щастливо число, което дава най-много опитност на човека.

 


Дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчение, изговорете в себе си числото 123.

Ако искаш да внесеш ред и порядък в себе си, работи с числото 123. Ако искаш да се освободиш от някаква беля, работи с числото 435. Ако искаш да станеш учен, работи с числото 756.

Числата 9 и 4 означават човешкия порядък, а 1 и 3 - божествения порядък, разумното начало в човека, което е свързано с великите, мощни сили в природата. Срещу 1 никой не може да рита. Числото 17 също означава божествения принцип.

1943 година - 1 в началото на годината показва, че Бог е застанал на първо място и гледа какво правят хората. Тройката на края на годината представлява божественото начало, което има отношение към хората. Тези две числа - единицата и тройката ще преобразят света. Как ще го преобразят? - Незабелязано.

1 - на слънцето. 2 - на луната. 31 на Юпитер. 4 - на Сатурн.

5 - на Меркурий. 6 - на Венера.

Сатурн - 7. Земя - 4. Сатурн - 8. Марс - 9.

16 - когато всичко рухва. Има числа, които рушат всички последствия.

3 е най-голямото число на личните чувства. 3 - честен човек.

6 - колкото честен, толкова и нечестен.

2,1 и 0 са порядък в природата. 3 и 6 са в хармония.

 


Едното не се дава. Има неща, които не се дават.

Българинът обича числата 3, 6, 9, 19, защото тези числа работят за него.

3, 4, 5, 6 са кинетични числа.

Трябва обработка на числата 2, 1, 0, за да станат активни.

Девет само по себе си не действува. 9, 6 и 3 не взимат никакво участие в живота. Когато се намира в пълна индиферентност, в пълно безучастие, човек е в положението на числата 9,6 и 3. Каквито болести и страдания да му дой­дат, той размишлява, философства, не губи мира си. Когато става активен, когато иска да се прояви, човек се намира в положението на числата 2, 5, 8. Той е бременен, иска час по-скоро да се освободи от мъчнотията си. Мом­че ли ще роди или момиче, не е важно. Но непременно трябва да роди нещо. Това е съдба.

Едното си остава едно при всичките условия. Нито се намалява, нито се увеличава.

Числото 13 мяза на един разбойник, като те хване, ще те обере.

От един висш свят Едното (1) влизаме в един низш, сиромашки свят - в двете (2). Числото две осмисля на някои хора живота, но само по себе си числото две не е щастливо. Число против човешката личност.

0 - нулата е число неизвестно, неизучавано, но съдържа всичките възможности, всички числа са излезли от това яй­це. Това „нищо" - нулата, увеличава всичките числа.

Не се ли изправят старите погрешки, непременно ще се изправим пред числото 13.

 


8000 х 12 х 4 х 7 х 52 х 365 х 24 х 6О х 60 равно на числото на годините от създаването на света.

За раждането на всяко число има определено време и специфично време. Едното дойде с първия човек. Двете дойде с втория човек. Трите дойде, когато се явиха децата на света. Всичките други числа са образувани от тях. 1 плюс 3 равно на 4. Щом имате 4, може да образувате 5, 6. Едното се увеличава само, когато се събира. Числото две има това свойство, че като се събира и като се умножава, все едно се получава. Другите числа нямат това свойство. Всякога един човек в даден случай представлява едно число, една величина. Може да е количествена, може и да е силово. Може да е една величина на човешкия ум, може да е на човешките чувства.


 - символ на слънцето; символизира божествения свят.

 


 

- символ на духовния свят, а двата радиуса на кръга са символи на човешкия дух и душа.

 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  кръг - с два диаметъра, перпендикулярно един на друг, очерта очертали кръст на кръга, това е емблема на земята, на материалния свят.

-                                                                                                                                                                                                                                          


 


 - означава трите измерения на личността, с трите катета, които символизират мислите, чувствата и действията.

 - символизира четвъртото измерение.

 


- разчупеният знак символизира безкрайността, т. е. сливането на живота от невидимия свят във видимия.

 - това, което не мога да постигна в този живот, в безкрайността ще го постигна.

 


В шестия ден сме създадени, в закона на любовта. Добре, че в добър ден сме създадени. Растенията и животните са създадени в други дни и виждаме, че животът им е по-те­жък. По-добър ден е седмият, ден на почивката.

100 -1 (единицата) - това е Бог. Първата нула, това са условията на любовта. Втората нула - това са условията на мъдростта. Всеки човек, който води божествен живот, е използувал двете нули, двата зародиша. Който разбира, той ще използува условията на любовта и мъдростта и ще съгради това, което иска. Единицата ще внесе в тебе онази мекота, при която никой не може да ти причини никакви пакости.

Двете нули ще ти дадат онази сила, с която ще бъдеш непобедим.

1 - божествената правда, а едната нула показва правдата, която трябва да възкръсне в нас.

1 2, 3 - това са числата, които Питагор и учениците му са разбрали, а числото 4 не са го разбрали. Числото 4 само 24 души го разбират, това са мъдреците. Има такива 24 старци, които разбират какво нещо е числото 4.

Едното създава нещата. 2 ги развива, а трите ги прилага. 1 - пролет; 2 - лято; 3 - есен; 4 - зима.

 


1   - Любовта, която имаш.

2   - великото знание. Мъдростта, която имаш.

3   - Истината в света, която имаш.

((1)')' Какво разбирате под тази формула? -Това е числото 123, това е БОГ. А някои казват, че това [(2 +1)²]¹º  е Господ.

Намирате се в тягостно състояние. Ако започнете да пи­шете числата от едно нагоре, вие ще дойдете до едно чис­ло, което хармонира с вас и като го напишете, веднага скръбта ви ще изчезне.

Числото 2 - „Ще впрегна краката си на работа". Числото 4 - „Ще впрегна ръцете си на работа". Това е разрешение на квадрата.

6 - краен резултат.

1 -творчески принцип. 1 - не означава количество. Единицата е път, по който някои сили в природата се проявяват. Единицата показва първоначалните или скрити в човека, или в самата природа сили, път, по който първоначалните божествени сили се проявяват в света. Това е най-силното и най-твърдото число. По този път се явяват най-грубите сили в света, разрушителните сили. Числото едно трябва да се смекчи.

В числото две е законът на смекчаването. Числото три е меко. То създава мисълта в човека, дава едно правилно направление на постъпките му. От взаимодействието на тия две сили в божествения път се получава по-меко число. 3 е неутрално число.

 


Нямо по-съдържателно число от нулата.

От 1 до 10 - божествен процес. От 10 до 100 - ангелски процес. От 100 до 1000 - човешки процес.

Едно може да стане две, две може да стане три и т. н. Щом едно число се превърне в друго, то вече няма същите (предишни) свойства.

Единицата, като се е превърнала в двойка, нейните първоначални състояния коренно са се изменили. Тройката като стане четворка и нейните състояния съвършено се изменят. Така е с всички числа.

Какво е вечността? - Една единица и след нея прибавени 15 нули.

Това е половината и като турите още толкова, тогава ще имате цялата вечност.

1 - символ на щастието. 3 - когато двама са нещастни, има трети, който е щастлив.

Какво отношение има между числата 1, 2 и 3? Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. Няма външни условия, които да могат да му влияят. Щом се дойде до двете, законът се изменя. При едно човек е неотстъпчив, но при две вече отстъпва.

В природата положителните числа са повече от отрицателните. Положителните числа са създали отрицателните. Две положителни числа създават едно отрицателно. Доброто е с единица по-силно от злото. Светлината е по-силна от тъмнината.

Казвате, че една нула е нищо. Нищо е, когато човек не може да я измъти, но щом може да я измъти, магическа сила съдържа нулата.

 


361 - 10.

631 - 10.

136 - 10, все се получава 10, но не е все едно с кое от тези числа ще работиш.

6 - изпада се в големи трудности, но може да се влезе с него в Университета. Изпада в изкушения. При 1 - мъчно се изпада в изкушения.

15 е пак законът на еволюцията, която се повтаря. Понеже 5 плюс 1 е равно на 6, то е помощ.

16 е преповторение на числото 8, което символизира сми­рението.

17 е число на милосърдието, защото 8, което се е образувало от 1 плюс 7, има падение и слабост.

Числото осемнадесет (18) означава правдата. В това число виждаме 1 плюс 8, което е равно на 9, което е най-строгото число. И когато Господ иска да поправи един човек. Той го прекарва на три места по три, което е също 9, и там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчнотии на човешката душа, затова са и турили, че има девет ангелски чина.

Числото 19 представлява човекът в неговото обществено развитие.

Числото двадесет (20) - това е любовта.

21 е съставено от три пъти по 7 - това е числото на славата. Значи човекът, когато завърши своята еволюция, го очак­ва слава.

22 е повторение и представлява животните.

 


Числото 23 е съставено от 2 плюс 3, равно на 5. Това значи човек винаги да има любов.

Числото 24 е съставено от 2 плюс 4 равно на 6 - това е сърцето.

Числото 25, равно на 7, то е животът, истинският, божественият живот.

26     - това е светът, в който ние живеем.

27     - равно на девет, то е търпението; строго число.

Числото 28 - равно на десет, това е съзнанието, преповторение на човека и общественото развитие.

Числото 29, равно на 11 е символ на изпълнение. Целият процес на нашето развитие трябва да се изпълни.

Избягвайте да работите с числа, сборът на които образува 13, 16, 17, 18.

Числото 100 е число на ангелите, общение с ангелите и светиите. 100 представлява съвършенството.

Светът е създаден на основата на числата, буквите и цветовете. Числата са живи единици. Всички разумни същества в света съставляват единици на творческата природа. Всеки човек е като единица, която играе важна роля и затуй трябва да разберете вътрешния състав и смисъл на единицата. Една единица е човекът, съставен от милиарди малки частици, които имат известни отношения помежду си.

Най-щастливите числа са 1, 2 и 3, но да знаете къде да ги турите. В какъвто и ред да ги сложите, сборът им е 6.

 


Единицата e създала останалите числа, както точката е създала правата линия и всички тела.

Като метод за самовъзпитание пишете числата от 1 до 10 и размишлявайте върху тях. Чертайте прави линии, ъгли, триъгълници, петоъгълници и мислете върху тях.

Всяко число е израз на нещо. Числата от 1 до 10 представляват свойствата на точката.

Спирайте се на числата и от астрологическа гледна точ­ка, да видите кое число с коя планета е свързано. Числото 3 е свързано с Юпитер, 5 е свързано с Меркурий и т. н. 2 е на Луната, 7 - на Сатурн.

Вие трябва да знаете при какви условия се е родило всяко число. Например, числото 2 се е родило при големи борби. В цялата природа е имало големи борби, огньове, светове са се разделяли, ангели са падали, голямо творчество и големи борби е имало, падания и ставания. Тогава се е явил законът на поляризирането.

Числото 1 е творческа сила - киселина.

Числото 2 е основа.

Числото 3 - завършен процес.

За мъжа щастливи числа са 1 и 2, а за жената - 1 и 9. За мъжа щастливо число е 12, а за жената - 19.

Единицата е семето, което се посажда.

Двойката е нивата, на която човек посажда своите мисли и чувства.

Числотo три показва процес на растене и развитие.

 

Числата играят важна роля при изграждане на човешкия характер. Хора, които работят съзнателно с числата 2, 5 и

 


8, са богати. Числата 3, 6 и 9 създават големи неприятности. Всички хора се страхуват от числото 13. Тройката пра­ви това число опасно. Ако от 13 извадите 3 остава 10, кое­то е хубаво число.

В числата 12, 15, 18 имате единицата, свързана с 2, 5 и 8 -последните числа са отрицателни. Те обещават много, но малко изпълняват.

Отрицателно число е това, което съгражда живота и кое­то го пази вътре в себе си. Те са отрицателни, понеже не се нуждаят от нас и не искат да ни погълнат. Отрицателни числа са още и всички безкористни числа. Всяко отрицателно число събира в себе си желание да да­де повече от себе си. Това, което събира, не събира за себе си, а за другите.

Всяко число, което се повдига в квадрат, изменя своето естество.

8 числото 24 двойката е нещастно число, а четворката е щастливо число. Като умножавате 2 по 2, това значи да знаете как да превръщате злото в добро.

За пътника числото 1 е хубаво, но за земеделеца - не е; числото 2 е хубаво за земеделеца. За семенцата числото 3 е добро. За религиозния 4 е добро. За онези, които гле­дат месечината, числото 6 е добро. За буквоядци е числото 7. За аристократите е числото 7.

Числото 39 е щастливо, ако разбира се не е човешка температура.

19 е щастливо число. 1 е божественото число.

9 е резултат. Като минете от 1 до 9 ще имате резултат.

16 е закон да изхвърлите от себе си всички ония недъзи, които имате; да изпъдите дявола от себе си и да нямате вземане-даване с него. Да нямате вземане-даване с лъжливи фирми в света. На чисто да сте.

Числото 2 е впрегнало всички хора на работа.

2 означава или добре ще се учиш, или ще се мъчиш.

Мъчението на 2 е долу, дето се пресичат двете линии. Там стават всички катастрофи.

Когато пишете 2, стават катастрофи.

Числото 6 е число на илюзии, на забавления. Слизане и качване - това е числото 6. Въртенето на земята е числото 6. Радост и скръб, печалба и загуба - все е 6. Кое е числото 666, за което се говори в Откровението на Йоана? Ти, като си направил 3 капитални грешки и не можеш да вземеш един урок от това, си в 666. В 6 дни Господ създаде света и в седмия си почива. И човекът беше създаден в шестия ден. Човек е числото 6. Докато сте в числото 6, ще живеете в промени и илюзии. А пък щом влезете в числото 7 - то е ден на Бога. Докато сте човек, вие ще имате всичко, каквото съдържа числото 6 в себе си.

За да бъде един човек личност, той трябва да владее силата на единицата.

1 - мъдрост. 2 - разумност. 3 - сила.

23 може ли да печели? - Не може. 123 може да спечели.

Числото 4 е мярка, с която можете да разрешите една за­дача.

Квадратът е закон на числото 4. С 4 разрешавате въпроса. Квадратът показва, че има къде да се употреби.

 


Обърнете триъгълника в квадрата, който е областта, дето може да се обработи капиталът.

Капиталът - триъгълникът се обработва в четириъгълника. Квадратът показва, че може да се разреши една задача. Всички носите по един триъгълник. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

Триъгълникът представлява един вътрешен копнеж, а пък квадратът - 4, показва законът на приложението. Трите - имаш плод, изяждаш го. Посаждаш семката, проявяваш се. Посаждането на семката е 4. Когато работиш само за себе си, то е 3.4 е общият живот. Разберете ли числото 4, ще разберете 5, 6, 7 и останалите числа.

1 е един зародиш; 2 е почвата, в която този зародиш е посаден; 3 - това са условията, при които това семе може да расте - светлината и топлината.

Да те обичат - това е едно. Да обичаш - това е две. Да се обичате - това е три.

В Послание към Галатяном, 5-та глава, се говори, че лошият човек има 17 качества, а добрият - 9. Между лошите и добрите хора става обмяна.

Намериш ли свой недостатък, ще го отстраняваш с числото 7. Седем е като гега. 7 е число на задълбочена работа, на труд и усилия, на изолираност и на самота.

На три ще му даваш ядене. Три не може да пости и не признава поста.

Единицата може много да пости.

От едно до десет е божественото.

1 - бащата; 2 - майката; 3 - братът; 4 - сестрата; 5 - всичките роднини.

 


От 10 до 100 са ангелите; от 100 до 1000 е човешкият порядък. От 1000 нагоре е животинският порядък. И най-дребните същества са турени в тия числа. Няма нищо в света, което да не е отбелязано. В божественото съзнание всичко е написано.

19 е хубаво число.

Числото 18 е съставено от 666, което е число на греха. То трябва да се обърне в 999, за да излезе човек от греха.

21 - преобладаващо влияние на женския принцип. 4 - мъжки принцип; 5 - женски принцип.

6   - резултат от влиянието на числата 4 и 5.

7   - мъжки принцип; 8 - женски принцип; 9 е резултат от числата 7 и 8. С 10 започва нова епоха в света. Тук единицата се развива при нулата. Тя означава един нов закон. Вие трябва да знаете как се е развила единицата, първичната причина или първичният елемент, в който са били условията. Нулата (кръгът) показва, че там е била скрита тайната.

Числото едно представлява един скъпоценен камък, едно растение, една буболечка, една риба, една птица, един слон, един човек, един ангел, един Бог. Това са все дина­мични сили.

 

Всичките сили се съдържат в числото едно. Само чрез единицата светът се твори, т. е. създава. Числото едно е живо число. То е най-силното, най-разумното число, което разбира своята работа. Но след като светът се е създал вече, този свят не може да се устрои с числото едно. То знае само да твори, но по никой начин не може да устройва. За да се устрои този свят, за да прогресира, да еволюира, трябва да се внесе числото две. Числото две ще устрои света. Но, за да се осмисли всичко, да се даде цел, смисъл, стремеж, трябва да има някакво движение, трябва да влезе числото три.   

 


Числото едно е най-тежкото число и най-бързото число, и така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената. На един възвишен човек мисълта се движи с три квадралиона километри в секунда. Връзката на светлината при тази е като на охлюва. Как ще се запознаете с човек, мисълта на който се движи с три квадралиона в секунда? Всякога човек с такава мисъл може да ви помага.

Едно красиво число е 123. Едно божествено число, което става основа на всеки дом. То има хармония вътре в себе си. Ако махнете две и остане само три, веднага туй число става опасно - 13. Тази единица в себе си е активна, съдържа всичките киселини. Числото две може да укроти единицата. Двойката укротява енергията на единицата, туря я на работа. Числото три хармонизира. В туй съчетание има божествен порядък. Божествената любов се е наместила вътре. Трите добродетели - Любовта, Мъдростта и Истината са се наместили вътре. 123 спада към безсмъртните чис­ла на божествения свят. Трите закона, според които човек трябва да живее, са Любовта, Мъдростта и Истината. Сборът на 123 е 6.1 и три правят 4 - едно силно число. Друг род сили се явяват от сбора 1 плюс 2, после 2 плюс 3. Пет е меко число.

До - 1; Ре - 2; Ми - 3; Фа - 4; Сол - 5; Ла - 6; Си - 7. Ако искаш да внесеш активност в себе си, ще пееш Ре. Ако искаш да се освободиш от неприязнени чувства и от ред ограничения, ще пееш До. За да се освободиш напълно от мъчнотии, ще пееш Ми - До - Ре - Ми, това е 123. Мощно число е 123.

Числото 17 е трезво, то обича хора, които разсъждават. На хора, които не разсъждават, това число причинява големи нещастия, с цел да започнат да мислят върху всичко, което предприемат.

 


Числото 16 означава изхвърляне на злото от висшите светове. То е число на големи противоречия. Означава събаряне кулите на дявола. Преди да се справи със злото в себе си, човек живее в числото 16.

Числото 8 е пасивно число. Числото 9 е активно число.

Числото 15 е разклащане на злото, а 16 е събиране на злото в себе си.

За мен единственото щастливо число е 10.

Числата, които дава Данаил, не са случайни. Два пъти повтаря числото 1335, в което има една единица, две тройки и една петица. Общият сбор от цифрите му е 12. Единицата е мярката на нещата. Тройката е закон на равновесието.

Петорката, това си ти - разумният човек, който трябва да работи, а другите числа са условията. В единицата се съдържа грамадна сила. Изучавайте силата, законите и методите, с които тя разполага. Числата, това е цяла школа, която трябва да изучавате.

Който живее в числото 4 е силен, но повече руши, отколкото да гради.

Числото 18 не е хармонично. 666 - също. 999 е едно от най-хармоничните числа (9 + 9 + 9 = 27).

Обикновено единицата показва най-малкия капитал, с който започваме всяка работа. Числото 2 показва метод как да използуваме законите и условията в материалния свят. за да се увеличи капиталът, с който сме започнали, а после правилно да го разпределим.

Числото 19 е неутрално число. Меко число е 12.

 


За лошия човек числото 15 е уволнение от служба а 16 - обръщане работите наопаки. В българската история числата 17 и 18 са играли фатална роля.

Всяко престъпление се проявява най-късно до четвъртия род. Това се отнася до рода, а що се отнася до личния живот на човека, всяка мъчнотия може да се разреши след шест години. Числото 3 е самият човек. Като прибавите към него числото 6, ще получите 9 - резултат, разрешение на известна мъчнотия.

Числата, с които работим, са живи, следователно не е безразлично дали ще работите с числото 12 или 21. Цифрите са едни, но с промяната на местата им става промяна в гамите и в енергиите, които действуват в тях.

От числата от 1 до 7 най-силна е седморката. В числото 7 са съединени два свята. То е строго число, изисква от човека правилно прилагане основните принципи на живота - Любов, Мъдрост, Истина.

6 е число на илюзии. Също и на търпение. За добрия човек 6 означава растене, развитие, а за лошия - смърт.  

За добрия 9 означава узрял плод, а за лошия - затвор.

Числото 2 е в състояние да огъне дори единицата. Като цяло 2 е непобедимо, но като дроб 2/3 се влияе вече от числото 3.

9 - също може да помогне, но ако на края на едно число са 7 или 5, не можеш да разчиташ на тях. Ако 49 не може да ти помогне, тогава всички други числа не могат да ти помогнат. Началото и краят на нещата са важни. На 88 никак не може да се разчита. И на 999 не може да разчиташ.

 


Имаш 999, равно на 27, равно на 9. Едно хубаво число. Сборът му е хубав.

Имате 666 равно на 18 равно на 9. Тук обаче резултатът е лош.

 

От 9 по-нататък не може да отидете. 9 - завършен цикъл, завършена еволюция. Вече нямаш условия за нищо повече. Условията са до 9. 9 - число на ликвидацията.

Ако си спечелил - спечелил си. Ако си изгубил - изгубил си. Деветте може да бъде положително и отрицателно число.

Числото 18 е на земята число.

Бог прави в една вечност само една вдишка. Като издиша, създава целия свят. После с едно вдишване поглъща в себе си света. Но туй е едно число с 15 нули след него. Една вдишка само Бог прави. Учените хора знаят кое е това число. То не е нито квадралион, нито сексталион, но едно много голямо число.

23 е скандално число. 2 е майката, 3 е синът или дъщерята. Многото приближаване в тия числа не е на хубаво.

Щастието на човека седи в четните числа, а развитието на човешкия ум седи в нечетните числа.

В какво седи магнетическата сила на числото 12345? Това число е затворена кабалистическа формула. Крайното число 5 показва, че туй, което съм посадил, ще ми даде плод. Никак не се съмнявам, че числото едно - семенцето, което съм посадил, след пет години ще ми даде плод. 2, 3, 4 показват възможностите, които са скрити в него.

Числото две показва, че във вашите постъпки трябва да има мекота. 3 е детинството. 4 показва, че трябва да бъдете твърд, устойчив.

 


Първичната причина, която може да използува условията, това е числото едно; това, от което произтичат нещата.

Ако можете да превърнете числото 153 във време и пространство, в дни и часове, в минути и секунди, в посока на движение, ще бъдете щастливи. Ако не разберете това число, ще изгубите времето си.

Всяко число, на което сборът от цифрите дава 10, е число на хармонията. Който работи с тия числа - 64,55, 73,82,91, 19, и да започне зле, всякога свършва добре. Числото 19 е щастливо. 28 - също.

За евреина щастливо число е 22, за българина - 31, за французина - 30.

Според мен три числа са важни в живота - 1, 2 и 3. Ако не разбираш смисъла и значението им, ако не знаеш тяхното взаимно отношение, нищо не можеш да постигнеш.

В числата от 1 до 31 се крият сили, с които човек може да разполага. Ако знае свойствата на тези числа, той ще бъде маг. Той ще бъде маг, ако знае значението и на числата от 1 до 7, даже от 1 до 4.

Адам е имал 13 ребра и от двете тринадесети ребра е направена жената. От числото 13 и дяволът се страхува.

Бог ни създаде в шестия ден, в деня на Любовта, по закона на Любовта.

Заблуждавате се като мислите, че ви липсва нещо. Седмият ден ви липсва. Седмият ден е изявление на божествената Любов.

Ако искате да вървите по един прав път, трябва до разбирате числото едно. Ако искате да се движите в една плоскост, трябва да разбирате законите на числото 2.

 


Числото 1 е динамично. 2 - отрицателно и динамично, носител понякога на доброто. 2 - число скандалджия. Приема от природата всички отрицателни неща и ги проявява навън. Мозъкът на човека се намира под числото 2 - раздвоен е на ляво и дясно полушарие. Дробовете са разделени на две. Сърцето е разделено на две. Ръцете са две. Краката са два и т. н.

Число на хармонията - 1 плюс 2.

Някой е все недоволен от себе си - това е числото 1. За да стане доволен, ще му турите числото 2 след 1. С две очи се ходи по-добре, отколкото с едно. Щом човек е сам, има едно око. Човек трябва да си има другар, да придобие още едно око. Върху това ще мислите, а не да го взимате буквално.

1.4       и 7 са положителни числа.

2.4       и 8 са отрицателни числа. 3, 6 и 9 са неутрални числа.

Печатът на дявола е 666. Неговите качества са прелюбодеяние, плът, чародейство, ревност, кощунство.

7 - почивка. 8 е число на духа - едно от най-строгите числа.

9 ще обобщи всички неща. 10 - връзка между човека и ангелите.

Който иска да внесе равновесие в своя живот, трябва да работи с числото 3. Ще твори с 1 и 2. Ако иска да съграж­да характер, ще работи с 4, а за поет - с 5. Всяко число, разбрано в своята вътрешна същина. представлява жива сила в природата.

Числото 38 означава големи противоречия. Сборът му е 11 - това число за евреите е така фатално, както за нас е 13 сборът от двете единици на 11 представлява борба между доброто и злото.

 


Вие можете да изучавате всяко число поотделно, а можете и колективно, в техните общи влияния. За вас е важно да знаете, че числата не са прости, мъртви знаци, а живи величини, т. е. сили, енергии, които действат върху съзнанието на човека.

6 - нещастно число.

9, 3, 1 - щастливи числа. Имате приятел, и за пет пари разваляте приятелството - това е число 6. 6 - малко зърно израснало, поникнало. Нещастно е за това, че за него дълго време трябва да се грижиш и какъв плод ще даде - не знаеш. Сега едва е поникнало, затова е нещастно. Лошият човек го означават с три пъти числото 6, а именно 666. 3 по 6 е равно на 18, а то е равно на 9. Ако човек знае как да говори на числата, няма лошо число. На числото 6 ще говориш сладко, ще бъдеш внимателен с него, ще го гледаш с приятно чувство. Човек, който носи за свое това число, е много честолюбив, не забравя лесно. На числото 6 ще кажеш: Имам всичкото уважение и почитание към тебе. По-намажи го с масло и остави други да го възпитават. Числото 6 може да те удуши.

Числото 5 е съкровището, майката, която съхранява нещата. Не спада към божествения свят, но е от света на онези велики души, които са разбрали Божия закон. Няма дума, с която може да се изрази значението на това число, кое­то твори, но не съгражда.

Тройката спада към човешкия свят. Ние сме деца на единицата. Като се съберат числата 3, 5 и 1, получава се числото 9 - божествен резултат, от който един разумен човек може да благува. Ти можеш да намериш щастието си в числото 9.

99 е най-щастливото число, а 999 е най-щастливото число в божествения свят и в света на светиите и на хората. Числото 999 означава един разумен свят - свят на разумните и гениалните хора.

 


Челото дава, носът оценява, а .устата прилага.

Изучавайте значението на числата и се ползувайте от тяхното специфично влияние.

Всички числа са ценни, когато се използуват техните динамични сили. Голямо богатство се крие в числата. В числата се крият силите на природата.

Човек е съставен целият от числа. Главата, ръцете, пръстите, всичко е числа. Ако знаете как да ги съчетавате тези числа, ще спечелите.

Трябва да знаете значението на числата, за да се ползувате от тях. Вие, както сте се събрали тук, представлявате различни числа. Всеки човек, с когото се срещаш, е жива единица, която носи новото божествено благо. Туй благо само от този човек може да придобиеш.

Природата борави с големи числа. Един човек е почти незначителна единица.

Винаги ще избягвате неприятностите, ако бихте се занимавали с числата и знаете всеки момент как да ги използувате.

Изучавайте кабалата не само на теория, но и приложението ú в живота. Всеки човек е определено число. Истинската жена представлява числото 2 - рядко се среща това число цяло. Затова и в жената се срещат много мъжки черти - това е едно от големите нещастия в света. Ще дойде ден, когато целият свят ще разбере, че всичко е построено на числа, които не могат да се изменят.

Числата представляват висши, разумни същества, идеи и знания. Всяко число представлява същество от най-горна еволюция, но според законите, колкото по-възвишено е

 


съществото, което слиза на земята, толкова повече се смалява. Затова единицата, която в божествения свят е от най-висша йерархия, на земята е най-малката. Когато слиза на земята, единицата постепенно губи своята интелигентност, сила и обем, смалява се до точка. Като точка единицата се превръща в център на кръга. Тъй щото, когато някой се съзнава като човек, той трябва да се смалява, да стане център на кръга, т. е. център на един специален живот.

Втората йерархия същества, които се явяват на земята, е числото 2 и идват в помощ на единицата. Тя сама не е в състояние да си помогне, понеже се превръща в център. Втората йерархия има за цел да посочи на единицата пътя, по който тя може да се развива. Значи числото 2 е пътят, който помага за развитието на съществата. Който иска да знае пътя на своето развитие, той трябва да разбере числото 2. Като влезе в числото 2, човек веднага се поляризира. В единицата има вътрешна светлина, но не и външна. При числото 2 се явяват два центъра, вследствие на което между съществата се явява борба.

Има числа, които помагат на човека, а има и такива, които му препятстват. Проучвайте поне за себе си да знаете какво число какво ви носи.

Няма нищо в човешкия организъм, което да не е построено върху известно съчетание на числа. Запример, дали е хармонично устроена главата или не, съдим по съчетанието на числата, които получаваме при измерването ú. По числата още съдим и за трудностите, през които човек е минал и ще минава. Ако е бил поставен при големи мъчнотии и трудности и се е борил да ги преодолее, напречният диаметър на главата му е голям.