Хармонично ли ви е името?

например: БЛАГОВЕСТ

например: Ако сте родени на 21 януари , напишете 21.
За направата на този скрит е използуван текста
"Звучаща кабала" даден от Учителя Петър Дънов
и записан от неговата ученичка Лиляна Табакова.
Материалът е публикуван в списание "Житно зърно" от 2000/2001 г.