НАРЯД ЗА ВСЕКИ ОТ ДНИТЕ НА СЕДМИЦАТА, ДАДЕН ОТ УЧИТЕЛЯ
Понеделник 
1.Песента "Благославяй!"
2.Молитва на Царството
3.Псалми: 91, 23 и 14З
4.Господнята молитва.

Вторник
1.Песента "Ще се развеселя"
2.Молитвата "Пътят на живота  
З.Псалми: 91, 23 и 27 
4.Господнята молитва.

Сряда
1.Песента "Песен на светлия път'
2.Молитва на Братството
3.Псалми: 91, 23, 19 и 103
4.Господнята молитва.

Четвъртък  
1.Песента "Той иде"
2.Молитвата "Плодовете на Духa"
3.Псалми: 91, 23 и 112
4.Господнята молитва.

Петък
1.Песента "Фир-фюр-фен"
2.Молитва на Триединния Бог
3.Псалми: 91, 23 и 44
4.Господнята молитва.

Събота	
1.Песента "Бог е Любов"
2.Малката молитва
3.Псалми: 91, 23, 25 и 132
4.Господнята молитва.

Неделя   
1.Песента "В начало бе Словото"
2.Добрата молитва
3.Псалми: 91, 23 и 61
4.Господнята молитва.


За пробуждане на съзнанието — Псалом 32.
На всяко XIII число от месеца — Псалом 133.
За лечение на душевно болни — Псалом 57.

"Четете двата Псалома 91 и 23 и не се страхувайте! 
Ще видите, че каквото и да се случи, всичко ще се
превърне на добро." 
Учителят