Наряд за събота
Бог е Любов(mp3)


ПСАЛОМ 25
1. Към тебе, Господи, възвисих душата си.
2. Боже мой, на Тебе уповах: да се не посрамя.
Да се не зарадват враговете ми заради мене.
3. Ей, всички, които чакат Тебе да се не посрамят. Да се посрамят, които правят престъпления без причина.
4. Покажи ми, Господи, пътищата Си, научи ме на стъпките Си.
5. Води ме в пътя на Истината Си и научи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам вее ден.
6. Помни, Господи, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.
7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми да не помниш. Според милостта Си помни ме Ти, Господи, заради благостта Си.
8. Господ е благ и прав, затова ще научи грешните на пътя Си.
9. Ще води кротките в пътя на съд. и ще научи кротките на пътя Си.
10. Всичките Господни пътища са милост и истина на онези,които пазят Завета Му и свидетелствата Му.
11. Заради Твоето Име, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо.
12. Кой е този человек, който се бои от Господа? Нему ще покаже пътя, който ще избере.
13. Душата му ще обитава в покой, и потомството му ще наследи земята.
14. Тайната Господня е с онези, които Му се боят, и Завета Си ще им обяви.
15. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади из примка нозете ми.
16. Погледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.
17. Скърбите на сърцето ми се умножиха. Изведи ме из утесненията ми.
18. Виж угнетението ми и труда ми, и прости всичките ми грехове.
19. Виж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавидяха.
20. Упази душата ми и избави ме. Да се не посрамя, защото на Тебе уповах.
21. Незлобие и правота да ме съхраняват, защото Тебе чакам.
22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69

  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота