Наряд за вторник
Ще се развеселя(mp3)


ПЪТЯТ НА ЖИВОТА
Господи Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка Истина и Любов, на всяко държавие и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благия Си Дух да ни ръководи и крепи в Пътя на Живота. Да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот да струваме добрата Ти Воля. Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Теб, те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от книгата на Твоите възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Дух.
Направи сега да просветне Лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Истина и служители на Твоята Правда.
Благослови тоя народ, между който живеем. Благослови нашите братя, с които се подвизаваме. Благослови всички майки и бащи, които вършат Твоята Воля. Чуй гласа на всички страдующи по лицето на Земята и ги благослови.
Благослови Учителя ни, Който ни води в Твоя Път. Благословен си ти Господи, Боже наш. Благословено е Твоето Име от веки, защото Ти си Пътят, Истината и Животът и освен Теб няма друг Бог. Ти си само Един.
Амин.
ПСАЛОМ 27
1. Господ е виделина моя и спасение мое: от кого ще се убоя? Господ е сила живота ми: от кого ще се устраша?
2. Когато приближиха при мене лукавите, за да изядат плътта ми, съперниците и враговете ми, те се спънаха и паднаха.
3. И ако се опълчи против мене войнство, сърцето ми няма да се уплаши; и ако се дигне върху мене бран, и тогава ще съм уверен.
4. Едно просих от Господа, това ще търся: да живея в дома Господен във всичките дни на живота си, да гледам красотата на Господа и да Го диря в храма Му.
5. Защото в зъл ден ще ме скрие в скинията Си, ще ме прикрие в скришното на шатъра Си, ще ме възвиши на камък.
6. И сега главата ми ще се възвиши над враговете ми, които ме окръжават и ще пожертвам в скинията Му жертви на радостни викове. Ще пея и ще възпея Господу.
7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам. И помилвай ме, и послушай ме.
8. Рекъл си: потърсете Лицето Ми. Рече Тебе сърцето ми: Лицето Ти, Господи, ще потърся.
9. Да не скриеш от мене Лицето Си, да не отхвърлиш с гняв раба Си. Ти ми стана помощ, недей ме отхвърля, и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой.
10. И ако отец ми и майка ми ме оставят, Господ, обаче, ще ме приеме.
11. Научи ме, Господи, пътя Си и води ме по равен път поради неприятелите ми.
12. Да ме не предадеш на желанието на враговете ми; защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели, които дишат насилие.
13. Повярвах, че ще видя благостите Господни на земята на живите.
14. Чакай Господа. Имай дързновение, и да се укрепи сърцето ти. Ей, чакай Господа.ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69

  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота