Наряд за сряда


МОЛИТВА НА БРАТСТВОТО
Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството. Укрепи Духа му.
Дай вяра, упование, надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Стори, Господи Боже наш, това заради Великото Си Име, с което си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята.
Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято дело и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш.
Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш да прогоним лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето свято дело. Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си ръка.
Стори това заради Господа нашето Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме. Нека управляващите на този народ познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе. Ти си само Един.

Амин.


ПСАЛОМ 19
1. Небесата разказват Славата Божия, и твърдта възвещава делото на ръцете Му.
2. Ден на ден казва Слово, и нощ на нощ изявява знание.
3. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
4. По всичката Земя излезе вещанието им и до краищата на Вселената словесата им.
В тях постави скиния за Слънцето,
5. което излязва като младоженец из чертога си, радва се като юнак, за да тича в попрището.
6. Излязването му е от край небето и обикалянето му до края негов; и от топлината му нищо не се скрива.
7. Законът Господен е непорочен, възвръща душата. Свидетелството Господне е верно, умъдрява простия.
8. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господня е светла, просвещава очите.
9. Страхът Господен е чист, пребивава във век. Съдбите Господни са истинни купно и праведни,
10. Желателни повече от злато, повече от множество чисто злато, по-сладки от мед и от капките на меден сот.
11. Слугата Ти още се и вразумява чрез тях, в упазването им въздаянието е голямо.
12. Кой усеща съгрешенията си? Очисти ме от тайните съгрешения.
13. А още предупази раба си от гордост, да ме не обладае; тогаз ще бъда непорочен, и ще бъда чист от голямо престъпление.
14. Думите на устата ми и преговарянето на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой.

ПСАЛОМ 103
1. Благославяй, душе моя, Господа, и всички вътренни мои светото Му Име.
2. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй всичките Му благодеяния.
3. Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,
4. избавя от тление живота ти, венчава те с милост и щедроти,
5. насища с благости старостта ти. Младостта ти се подновява като на орел.
6. Господ прави правда и съд на всички обиждани.
7. Показа пътищата Си на Мойсея, делата Си на Израилевите синове.
8. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
9. Не ще е противен за всякога, нито ще държи гняв във век.
10. Не ни е сторил според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни.
11. Защото колкото е Небето високо от Земята, толкоз е голяма Милостта Му към онези, които Му се боят.
12. Колкото отстои изток от запад, толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.
13. Както жали отец чадата си, така жали Господ онези, които Му се боят.
14. Защото Той познава нашето създание, помни, че ние сме пръст.
15. Дните на человека са като трева, като цвят на полето, така цъфти.
16. Защото преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече.
17. А Милостта Господня е от века и до века върху онези, които Му се боят, и Правдата Му върху синовете на синовете
18. на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
19. Господ постави престола Си на Небето и Царството Му владее над всичко.
20. Благославяйте Господа, вси ангели негови, силни с крепост, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му.
21. Благославяйте Господа, всички сили Негови, слуги Негови, които изпълнявате Волята Му.
22. Благославяйте Господа, всички дела Негови, във всяко място на владичеството Му. Благославяй, душо моя, Господа.


ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69
  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота