Наряд за понеделникБлагославяй(mp3)


МОЛИТВА НА ЦАРСТВОТО
Господи, Боже наш, да възлезе молбата ни пред Твоето Лице. Да дойде Духът Ти и да прозябне Словото Ти в нашите сърца заради Любовта Ти, с която си ни възлюбил.
Благий Небесен Баща, Ава Отче, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, да се освети Твоето Име на земята, това и желае нашата душа. Това е нуждата, която постоянно усещаме в този свят.
Великий Господи, на всяка сила и крепост, застани за делото Си, приклони сърцата на всички, които си избрал да се назоват начатък на Твоята Слава и Величие.
Благий Господи наш, ръководи ни с милостивата Си ръка, просвещавай ни да се не уклоняваме от Словото Ти, да не престьпваме Закона Ти.
Води ни като добър пастир при зелените пасища, при бистрите отоци.
Единият Ти, Господ и Спасител на света, знаен преди всичките векове на светлината, Един в зарящата виделина на нашия живот, благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да Те славим сега и всякога.

Амин.


ПСАЛОМ 143
1.Господи, послушай молитвата ми, Дай ухо на моленията ми: Отвещай ми според Истината Си, според Правдата Си.
2.И не влязвай в съд с раба Си, защото няма да се оправдае пред Тебе ни един жив человек.
3.Защото погна неприятелят душата ми: удари о земята живота ми,турил ме е да седя в тъмни места като онези, които са отдавна умрели.
4.За то духът ми примира вътре в мене, в мене сърцето ми е смутено.
5.Напомням си древните дни. Преговарям всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете Ти.
6.Простирам ръцете си към Тебе. Душата ми жаднее за Тебе като безводна земя.
7.Скоро ме послушай, Господи, духът ми изчезнува. Не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на онези, които слазят в рова.
8.Направи ме да чуя рано Милостта Ти, защото на Теб съм уповал. Покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб възнесох душата си.
9.Избави ме от враговете ми, Господи. Към Тебе прибегнах.
10.Научи ме да правя Волята Ти, защото Ти си Бог мой. Духът Твой благий да ме настави на права земя.
11.Заради Името Си, Господи, оживи ме. Заради Правдата Си изведи душата ми из утеснението.
12.И заради Милостта Си изтреби враговете ми, и погуби всичките, които враждуват против душата ми, защото аз съм раб Твой.

ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69

  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота