Наряд за петъкФир Фюр Фен(mp3)


МОЛИТВА НА ТРИЕДИННИЯ БОГ
I. Господи, да дойде Твоят Дух върху моя дух.
Да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето присъствие. И да укрепи нозете ми във всяка правда. Покланям се пред Вечната Канара, от която съм отсечен. Благословено е Твоето Име, Господи. Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие.

II. Господи, Боже мой, да дойде Твоят Дух и да просвети ума ми. Да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. Покланям се пред Теб, Вечния Извор, Който всякога си ме поил. Умий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. Благословен си Ти, Господи, Боже мой.

III. Господи, Боже мой, да дойде Твоето благоволение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа. Да утвърди нозете ми в силата на Твоето присъствие.
Покланям се пред Твоя Вечен Дух, Който ме оживява и възкресява из мъртвите. Пази ме, Господи, със Святото Си Име, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Теб, Господи Иисусе Христе, както Ти с Отца.

Амин.


ПСАЛОМ 44
1. Боже, с ушите си чухме нашите бащи ни приказаха делото, което си сторил в техните дни, в древните дни.
2. Ти си изгонил с ръката Си езичници, а тях си насадил. Оскърбил си племена, а тях си проводил.
3. Защото не наследиха земята с меча си и мишцата им не ги спаси, но Твоята десница и мишцата Ти, и виделината на Лицето Ти, защото имаше благоволение към тях.
4. Ти си Цар мой, Боже. Заповядай избавление за Якова.
5. Чрез Тебе ще низложим враговете си, чрез Името Ти ще стъпчем онези, които се подигат против нас.
6. Защото няма да се надея на лъка си, нито мечът ми ще ме избави.
7. Защото Ти ни избави от враговете ни, и посрамил си онези, които ни мразят.
8. С Бога ще се хвалим всеки ден, и Името Ти във век ще песнословим.
9. Но Ти си отхвърлил и посрамил си нас и не излазяш вече с нашите войнства.
10. Направил си ни да се върнем назад пред врага и мразещите ни разграбват имота ни за себе си.
11. Предал си ни като овци за ястие и разпръснал си ни между езичниците.
12. Продал си своите люде за нищо и не си имал печалба от цената им.
13. Направил си ни укор на съседите ни, присмех и поругание на онези, които са около нас.
14. Направил си ни притча между езичниците, киване между народите.
15. Всеки ден безчестието ми е пред мене и срамът на лицето ми ме покри.
16. От гласа на оногози, който хули и укорява, от лицето на врага и отмъстителя.
17. Всичко това дойде върху нас, обаче ние не Те забравихме и не станахме неверни на завета Ти.
18. Сърцето ни не се върна назад, нито се уклониха стъпките ни от Твоя път,
19. ако и да си ни съкрушил на мястото на чакалите и покрил си ни със сянка смъртна.
20. Ако сме забравили Името на Бога нашего и прострели ръцете си към чужд Бог,
21. Бог не ще ли придири това? Защото Той знае тайните на сърцето.
22. Защото за Теб сме убивани вес ден, вменявани сме като овци за клане.
23. Стани, Господи, защо спиш? Събуди се, не ни отхвърляй завсегда.
24. Защо криеш лицето Си, забравяш бедствието ни и угнетението ни?
25. Защото е снишена до пръстта душата ни, прилепнала е за земята утробата ни.
26. Стани на помощ нам, и избави ни заради Милостта Си.

ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69

  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота