Наряд за четвъртък


Той иде (mp3)

МОЛИТВА ЗА ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
Господи на обичта, Боже на Любовта, ние Те призоваваме в Твоята Милост. Приемаме страданията, които ни изпращаш, с радост на нашето сърце. Приемаме мъчнотиите, които ни допущаш, за уякчаването на нашия дух. Ние без колебание, без двоумение ще изпълним Твоята блага Воля.
Изпрати ни Твоя Дух да внесе в нашите сърца, в нашите умове, в нашите души плода на Любовта, благото на Радостта и Мира, основата на Твоето търпение и милосърдие.
Дарувай ни дара на вярата, кротостта и въздържанието. Благослови ни, както си ни благославял винаги. Направи Името Си нам мило на душите. Въдвори Царството Си в нашите души. Храни душите ни с Твоето Слово, да укрепнат в нас всичките Твои добродетели. Нека Твоите Светли Духове на Обичта, Вярата и Надеждата да пребъдват в нас сега и всякога заедно с Тебе.
Възнасяме хвала, слава на Теб, Единаго Господ и Бог на Великата Жертва.
Амин.


ПСАЛОМ 112
1. Алилуя, Блажен онзи человек, който се бои от Господа и благоволи много в заповедите Му.
2. Семето му ще бъде силно на Земята. Родът на правите ще се благослови.
3. Изобилие и богатство ще има в дома му, и правдата му остава във век.
4. Виделина изгрява в тъмнината за правите. Милостив е, и щедър, и праведен.
5. Добрият человек помилва и дава на заем. Устроява работите си с правосъдие.
6. Наистина никога няма да се поколебае, в памет вечна ще бъде праведният.
7. От зъл слух не ще се убои. Сърцето му е твърдо, понеже се надее на Господа.
8. Утвърдено е сърцето му; не ще се убои доде види падането на неприятелите си.
9. Разпръсна, даде на сиромасите. Правдата му остава във век. Рогът му ще се възвиси в слава.
10. Нечестивият ще види и ще се разгневи. Ще поскърца със зъбите си и ще изтае. Желанието на нечестивите ще погине.


ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщата.
2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище, 10.няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във вейте твои пътища.
12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Псалом 91 песен(mp3)

ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой. Не ще бъда в лишение.
2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3. Възвръща душата ми. Води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4. И даже в дола на смъртната сянка ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5. Приготвяш пред мен трапеза срещу враговете ми, помазал си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в Дома Господен на дълги дни.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.


Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него. "И не веди нас во изкушение" Това значи: Давай ни, Господи, знание и Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.
"Свещени думи на Учителя", стр, 69

  • Неделя
  • Понеделник
  • Вторник
  • Сряда
  • Четвъртък
  • Петък
  • Събота