Размишление


1.Размишление върху стихове от библията 2.Размишление върху мисли от книгата "Мисли за всеки ден" Всяка година се издава книгата "Мисли за всеки ден". Тя съдържа мисли от лекциите на Учителя. 2 октомври 1998 Отличително качество на прилежния човек е това, че той всякога започва с малки величини и постепенно върви към по-големи. Започне ли една работа, малка или голяма , той я свършва докрай. 16 октомври 1998 Не отивайте по разни къщи и семейства, когато ви е много тъжно, скръбно, за да ви олекне. Не носете вашия боклук на ближните си. 17 октомври 1998 Като не огорчавате никого, като не оскърбявате никого, ще имате повече приятели, повече хора, които да ви обичат. 2 май 1999 Като ученици, вие не трябва да нито да се надценявате, нито да се подценявате. Ще мислите за себе си това, което сте в действителност. 11 юни 1999 Човек трябва да бъде устойчив , да не се поддава на слабите ветрове, но и да е разумен, да не се противопоставя на природните стихии. 29 юни 1999 Кагато човек разбере външната страна на физическия живот и вътрешната страна на духовния живот, той влиза вече в Божествения свят – в закона на единството. 3.Размишление върху мисли от книгата "Светът на Великите души" --- Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод. --- Не връзвай звънци на добродетелите си. --- Не търси това, което не ти трябва. --- Не плачи за това, което не си постигнал. --- Не ставай преждевременно врата на света, защото всички ще минат през нея. --- Не разваляй това, което природата е наредила. Не й давай съвет какво да прави, с нея на състезание не ходи и нищо насила от нея не взимай. 4.Размишление върху мисли от книгата "Свещени думи от Учителя" 3140 Благодари за най-малката радост и За най-голямата скръб. 3150 Не се смущавайте от формите, а гледай духа на нещата. 3326 Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се корегира всеки миг, да бъде абсолютено точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Ученикът трябва не само да придобива знания , но и да знае как да ги използува , и винаги да е готов да прилага. 3358 Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. 1293 Както искаш да те обичат тъй и обичай. Както искаш да те уважават, тъй и уважавай. 3351 Ученикът се отличава от другите по своята мекота, чистота, скромност, интелигентност, съобразителност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят , какво е придобил с учението си? 5.Размишление върху мисли от нигата " Завета на цветните лъчи" Давана лично от Учителя на най-способните ученици.