Музика Фейсбук група - Музиката на Учителя Петър Дънов

В школата на Бялото братство музиката е едно от най-мощните средства за духовна работа. Учителят създава повече от 150 песни и мелодии. Част от текстовете са на езика на Белите братя - свещения Ватански език.

Преди началото на всяка лекция, а понякога и след някоя нейна част,се изпълняват музикални упражнения за хармониране и духовен напредък.


 • Учителят за музиката
 • Всички песни - значение, текст , ноти, музика
 • Песни в изпълнение на Симеон Симеонов
 • Слушане на музика онлайн

 • Паневритмия
  Заглавие изпълнява слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 20 сек. преди всяко упражнение, звънче.

  Симеон Симеонов слушай

  изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 20 сек. преди всяко упражнение, звънче.

  запис на Рила , 2003г. слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 8 сек. преди всяко упражнение, няма звънче

  запис на Филип Стоицев слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 12 сек. преди всяко упражнение, звънче

  Йоана и Божидар слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 25 сек. преди всяко упражнение, звънче

  запис от Бразилия слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 10 сек. преди всяко упражнение. Първите 10 упражнения винаги започват на десен крак.

  Петър Ганев и Тонка Петрова слушай изтегли • Книга с песните - ноти и текст.
 • Паневритмия и Пентаграм - ноти и текст


  Избрано от книгата
  "Окултна школа по изкуство на пеенето" по Учителя Беинса Дуно
  автори: Цветана-Лиляна Табакова , Христо Трифонов, Огнян Николов
  Издателство Алфиола

 • Положение на тялото по време на пеене
 • Окултни правила
 • Астрологически качества на гласа
 • Хигиена на певеца
 • Лечение на гласовия орган и тялото
  Лекции от Учителя

 • Влияние на музиката
 • Практическо приложение на музиката
 • Влияние на музиката, пеенето и движенията
 • Окултна музика
 • Музика и пеене – средство за постигане на Божественото
 • Музика и пеене – средство за тониране
 • Практическо приложение на окултната музика
 • Значение на гласните при окултното пеене
 • Музиката – средство за концентриране